יוניטרוניקס: גידול בהכנסות ושיפור רווחיות בחציון הראשון בכל תחומי הפעילות - 0404
+
יוניטרוניקס: גידול בהכנסות ושיפור רווחיות בחציון הראשון בכל תחומי הפעילות

יוניטרוניקס: גידול בהכנסות ושיפור רווחיות בחציון הראשון בכל תחומי הפעילות

יוניטרוניקס, הנמצאת בשליטת קרן פימי מדווחת על תוצאות החציון הראשון לשנת 2017: גידול בהכנסות ושיפור רווחיות בחציון הראשון בכל תחומי הפעילות של החברה.

גידול של כ- 48% ברווח הגולמי בחציון הראשון של שנת 2017 ושל כ- 22% לרבעון השני של שנת 2017 בהשוואת לשנת 2016.

רווח תפעולי לחציון של כ-3.4 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ-3.3 מיליון ש"ח בחציון המקביל בשנת 2016.

גידול של כ-13% בהכנסות לששת החודשים הראשונים של השנה בהשוואת לשנת 2016 – כ-87 מיליון ₪ לעומת כ-77 מיליון ש"ח.

גידול של כ 30% בהכנסות מגזר הפתרונות האוטומטים בששת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לחציון הראשון של שנת 2016 – מתחילת השנה ועד לאחר תקופת הדו"ח חתמה יוניטרוניקס על 3 חוזים בהיקף מצטבר של כ- 63 מיליון ש"ח.