הסתיימה השביתה במזרחי טפחות: הנהלת הבנק וארגון העובדים חתמו על מזכר הבנות - 0404
+
הסתיימה השביתה במזרחי טפחות: הנהלת הבנק וארגון העובדים חתמו על מזכר הבנות

הסתיימה השביתה במזרחי טפחות: הנהלת הבנק וארגון העובדים חתמו על מזכר הבנות

נציגי הנהלת בנק מזרחי-טפחות וארגון העובדים חתמו לפנות בוקר על מזכר הבנות שמעגן את ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים במהלך המו"מ שהתקיים עד לשעת בוקר.

בין השאר, סיכמו הצדדים על מתווה הסכם שכר חדש בבנק לשנים 2021-2016, שמבטיח תוספות שכר משמעותיות לכלל העובדים.

בנוסף, סוכם כי שכרם של כל העובדים שקיבלו עד היום השלמה לשכר המינימום יועלה באופן שייתר את הצורך בהשלמה. לכל אורך תקופת ההסכם, יישמר שקט תעשייתי הדדי, מלא ומוחלט, ובנוסף הושגה גם הסכמה באשר להפעלתה של תוכנית הפרישה מרצון ואי-פיטורים כלכליים, במתכונת ההסכם הקיבוצי שנחתם בבנק בשנת 2006.

עוד נקבע במזכר ההבנות, כי עובדי הבנק יירתמו לסייע בהצלחת מהלכים לרכישה ו/או מיזוג של בנק אחר על ידי מזרחי-טפחות, ככל שיעמדו על סדר יומו. הירתמות העובדים תיעשה ללא עלות נוספת לבנק.

הצדדים גם הסכימו, כי תוספת ותק של כל העובדים שייקלטו בבנק החל ממועד חתימת הסכם השכר תוגבל ל-3% (במקום 4%) והמרווח בין מדרגה למדרגה יהיה אחת ל-7 שנים (במקום 5). בעקבות החתימה על מזכר ההבנות יזכו עובדי הבנק במענק התמדה והירתמות מיוחד בשיעור של שתי משכורות י"ג אשר ישולמו בארבעה תשלומים של חצי משכורת, בכל אחת מהשנים: 2018, 2019, 2020 ו-2021.

נושא נוסף שעלה בדיון הלילי היה אופן ההתחשבנות בגין ימי השביתה. לבקשת נציגות העובדים וכמחווה של רצון טוב הסכימה ההנהלה, כי 60% מהשכר המתייחס לימי השביתה ינוכו ממצבת ימי החופשה של העובדים ששבתו. השאר ינוכה משכרם באופן פרוס עד לסוף 2017. עוד הסכימו הצדדים, כי מנהלי התחומים והמדורים יזכו לתוספת ניהול ייחודית של 5%.

בתום הדיון סוכם, כי הצדדים ימשיכו לדון בנושאים נוספים במטרה להגיע, עד ליום ה-12 בספטמבר, להסכמות שיאפשרו חתימה על הסכם כולל.

מנכ"ל הבנק אלדד פרשר ויו"ר ארגון העובדים דניאל דהן בירכו על ההגעה להסכמות והחתימה על מזכר ההבנות. "זו בשורה משמחת לבנק, לעובדיו וללקוחותיו. ההסכם החדש ישפר משמעותית את שכרם של עובדי הבנק שלהם יש חלק מרכזי בהצלחתו לאורך כל השנים האחרונות, ויבטיח כי לקוחות הבנק ימשיכו ליהנות משירות בנקאי איכותי, מקצועי ואנושי – ברמה הגבוהה ביותר. ההבנות שהושגו יאפשרו לבנק לעמוד ביעדיו העסקיים, להמשיך לצמוח ולשגשג ולהיערך באופן ראוי לאתגרים העתידיים של עולם הבנקאות".

פרשר ודהן הודו למזכ"ל הסתדרות הפועל המזרחי, מר אבי סולימן שליווה מקרוב את הדיונים עד להגעה להסכמות ולמזכר ההבנות.

הגורמים שעבדו ״מאחורי הקלעים״ במסגרת מאבק ארגון עובדי מזרחי טפחות כנגד הנהלת הבנק והובילו לחתימה על הסכם לאחר 13 שנה, הינם היועץ האסטרטגי ומנהל המשברים אסף לוין מבעלי חברת ״טקטיקו״, המשמש כיועץ לארגון העובדים בשוטף ובזמני משבר. לצידו של אסף וכצלע משלימה נשכרו שירותי ״ריפבליק יועצים״ בבעלות מבשרת נבו ולירון הרשקוביץ המתמחים ביעוץ רגולטורי.