כמה תשלמו עבור לימודי הילדים במערכת החינוך? הטבלה המלאה - 0404
+
כמה תשלמו עבור לימודי הילדים במערכת החינוך? הטבלה המלאה neatoday

כמה תשלמו עבור לימודי הילדים במערכת החינוך? הטבלה המלאה

ועדת החינוך של הכנסת אישרה היום, ב', את טבלת תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"ח וזאת לאחר דיון סוער.

שר החינוך, נפתלי בנט: "אנחנו פותחים את השנה בסימן שידרוגים פיזיים בתנאי הלימוד, וזינוק בהישגי ילדי ישראל. אנו יוצאים לדרך עם צהרונים מסובסדים שיחסכו לכל משפחה מאות שקלים. בנוסף, אנחנו ממשיכים עם סייעת שניה, צמצום תלמידים בכיתה, המשך גידול במספר הנבחנים במתמטיקה 5 יחידות לימוד, בתי הספר של החופש הגדול, חוג חינם לכל ילד בצפון ועוד. ביצענו רפורמות משמעותיות שהזניקו את מערכת החינוך קדימה, ונמשיך במגמה זו גם השנה. אני מודה ליו״ר ועדת החינוך ח״כ מרגי על שיתוף הפעולה ועל הובלת התהליכים המשמעותיים אצלו בוועדה ומאחל שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכולם".

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "משרד החינוך מוביל שורה של מהלכים להפחתת נטל התשלומים על ההורים. לצד הרפורמות הגדולות שמוביל המשרד בראשות השר נפתלי בנט, אנחנו מגבירים את פעולות הבקרה אחר גביית תשלומים שאינם מאושרים, לצד הסדרה של התשלומים בבתי ספר ייחודיים. בסך הכל אנחנו רואים כי בשנים האחרונות מרבית בתי הספר מקפידים על גביה מותרת".

תשלום חובה: ללא שינוי.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, לשנתיים הקרובות – 49 שקל (אושר ב-19.6, בוועדת החינוך).

הסכום נקבע לקראת שנה"ל תשע"ז על ידי ועדת החינוך, לפי תוצאות מכרז שפורסם על ידי מרכז השלטון המקומי. ועדת החינוך התרבות והספורט אישרה את גביית התשלום לשנתיים – תשע"ח, תשע"ט – על מנת לאפשר לרשויות המקומיות להיערך מראש ובזמן לפתיחת שנת הלימודים.  

תשלומי רשות

  • ללא שינוי: השאלת ספרי לימוד (אושר על ידי ועדת החינוך, ב-9.5.2017), סל תרבות, מסיבות סיום ומסיבות כיתתיות, טיולים ושל"ח.
  • ארגון הורים ארצי וועד הורים יישובי בגני הילדים: 1.5 שקל לשנה לתלמיד (לא היה בעבר תשלום). זאת, בהתאם לבקשת פורום ועדי ההורים היישוביים.
  • השתתפות הורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד: עלה באופן מדורג, החל מסבסוד מלא, ועד ל-70 אגורות למנה – בהתאם לרמת ההכנסה המשפחתית.
  • כמו כן, הובא לידיעת ועדת החינוך שתשלומי התל"ן (תכניות לימוד נוספות) ורכישת שירותים מרצון – יישארו ללא שינוי.

הערות לטבלה:

  1. הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: גן הילדים, כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב
  2. הארגון הארצי שהוסמך לייצג הורים לתלמידים במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המינהל הציבורי הוא פורום ועדי ההורים היישוביים (ע.ר 580616654). 
  3. הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.
  4. בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה, ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ₪ בשנה.
  5. בכיתות בשכבות ח'-י' בהן מתקיימים לימודי של"ח, ניתן לגבות סכום בן 150 ₪ בשנה נוסף על הגבייה לטיולים, לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של 3 בשנה.
  6. בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה עבור מסיבת סיום.

הגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן תותאם לגודלה של כיתת האם, על פי הפירוט בטבלה הבאה. המשמעות היא, שבכיתות אם גדולות ניתן יהיה לקיים מספר גדול יותר של שעות תל"ן יחסית לכיתות אם קטנות, היות שהסכום המרבי לגבייה מתלמיד נשאר קבוע. בכל מקרה, מספר שעות התל"ן שיינתנו לא יעלה על תקרת השעות המותרת לפי חוזרי מנכ"ל וכן הגבייה תיעשה עבור שעות אורך הניתנות בפועל.