דקה לשבת - סגן שר הביטחון על פרשת ״עקב״ - שותפות בין האדם לבין הקב״ה - 0404
+

דקה לשבת – סגן שר הביטחון על פרשת ״עקב״ – שותפות בין האדם לבין הקב״ה

בפרשתנו, משה רבנו חוזר ומספר על חטא העגל ועל שבירת הלוחות.
 
מהו ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים?
 
הלוחות הראשונים נכתבו ע"י הקב"ה בלבד ולכן כאשר נפגשו עם חטא העגל מיד נשברו ולא יכלו להישאר קיימים כמות שהם.
 
הלוחות השניים הייתה בהם כבר שותפות בין האדם לבין הקב"ה. משה רבינו כתב את הלוחות על פי ציוויו של הקב"ה ולכן הלוחות השניים יכלו להחזיק מעמד גדול יותר, כי השותפות הזאת – הברית הזאת בין האדם לקב"ה היא הנותנת את הנצח, היא הנותנת את הקיימות לעולם ועד. 
 
שבת שלום!