רדקום מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2017 - 0404
+
רדקום מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2017

רדקום מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2017

חברת רדקום (נאסד"ק: RDCM), מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני, 2017.

"התוצאות החזקות שלנו ברבעון השני נובעות מיחסינו עם AT&T, הרחבת הפעילות עם אחד מלקוחותינו האסטרטגיים באסיה-פסיפיק, והמשכיות שימור המומנטום שלנו בקרב מפעילי Tier 1 ברחבי העולם," אמר מר ירון רבקאי, מנכ"ל רדקום. "במהלך הרבעון, השלמנו ניסוי NFV עם ספקית תקשורת Top-tier, שאנו מאמינים כי יבוא לכדי ביטוי בפרויקט NFV נוסף לחברה. בהתחשב במומנטום בו אנו נמצאים, אנו מאשררים את תחזית ההכנסות שלנו לשנת 2017 להכנסות בטווח של 36-39 מיליון דולר".

דגשים לתוצאות הכספיות של הרבעון השני 2017:

הכנסות: היקף ההכנסות ברבעון השני הסתכם ב-8.9 מיליון דולר, גידול של 24% בהשוואה ל-7.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2016.

רווח (הפסד) נקי: ההפסד הנקי על בסיס GAAP הסתכם בכ-(0.2) מיליון דולר או (2) סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח של 1.7 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016.

רווח נקי על בסיס Non-GAAP: הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם בכ-0.4 מיליון דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח של 2.0 מיליון דולר או 20 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016.

התוצאות לרבעון השני של 2017 על בסיס GAAP ו-Non-GAAP, כוללות מענקים להשתתפות בהוצאות המחקר והפיתוח של החברה מהרשות לחדשנות בישראל בהיקף של 312,000 דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא בהשוואה למענקים בהיקף של 756,000 דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016.

מזומנים: נכון ליום 30 ביוני, 2017, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 36.2 מיליון דולר, ללא חובות.