העליון פסק: ראש הממשלה ימסור מידע על שיחותיו ופגישותיו עם אדלסון - 0404
+
העליון פסק: ראש הממשלה ימסור מידע על שיחותיו ופגישותיו עם אדלסון שלמה מור

העליון פסק: ראש הממשלה ימסור מידע על שיחותיו ופגישותיו עם אדלסון

בית המשפט העליון קיבל הערעור של העיתונאי רביב דרוקר וחדשות 10 וקבע כי על ראש הממשלה בנימין נתניהו למסור את המידע בנוגע לשיחות ולפגישות שקיים עם בעלי ישראל היום, איש העסקים שלדון אלדלסון ועם עורכי העיתון.

בפסק הדין צוין כי, ״האינטרס הציבורי בחשיפת טיב ועוצמת הקשר בין ראש הממשלה ושלדון אדסלון מאפשרת להורות על מסירת המידע המבוקש, מבלי לשלול לחלוטין את המרחב הפרטי שראש ממשלת ישראל זכאי לו. לכך יש להוסיף כי, על רקע האמור, העניין הציבורי בגילוי המידע מתעצם לנוכח המצב בו שר התקשורת הינו ראש הממשלה שבחר לכהן גם בתפקיד המיניסטריאלי. אין הכוונה לבקר, אלא לציין עובדה המשליכה על משקלו הנורמטיבי של העניין הציבורי בחשיפת המידע – באופן הגובר על הטעם בדחיית הבקשה… לא למותר לציין כי כניסתו של משיב 2 לתפקיד שר התקשורת – בו כיהן תקופה בת מספר שנים – מקרינה על האיזון הראוי גם ביחס לשיחות שנערכו קודם לכן, ואפשר שערב המינוי לא היה מקום לגלותן״.

״התמורה במפת התפקידים "משדרגת" את האינטרס הציבורי בגילוי מפת הקשרים ומלמדת כי יש לקבל את הערעור במלואו – ללא הבחנה בין התקופות השונות. כך או כך, לא נשמעו לפנינו טענות במישור זה. על כל אלה יש להוסיף כי אין הרבה עיתונים יומיים במדינה – ודאי לא בהיקף של "ישראל היום" שהוא בעל מאפיינים ייחודיים״