הבית יבנה על ידי אהבת חינם - הלכות מעשיות לתשעה באב - 0404
+
הבית יבנה על ידי אהבת חינם – הלכות מעשיות לתשעה באב מאור נידם

הבית יבנה על ידי אהבת חינם – הלכות מעשיות לתשעה באב

ואם נחרב הבית על ידי שנאת חינם, שוב ויבנה על ידי אהבת חינם. לקראת תחילת צום תשעה באב, מערכת חדשות 0404 בשיתוף פורום רבנים צבאיים במילואים, מגישה לכם את ההלכות המעשיות לתשעה באב.

סעודה מפסקת

נוהגים לאכול סעודה גדולה בעוד היום גדול, להתפלל תפילת מנחה ולקראת כניסת הצום לאכול סעודה מפסקת.

אין לאכול בסעודה מפסקת שני תבשילין. מאכל חי לא נחשב תבשיל. אפילו שני תבשילין שמתבשלים באותו סיר כגון גזר ותפוחי אדמה נחשבים כשני תבשילין. תבשיל כגון אורז עם אפונה, האפונה טפילה ונחשב תבשיל אחד. תה או קפה אינם נחשבים כתבשילין. יש להימנע ממאכלי תענוג.

נוהגים לשבת על הרצפה (יולדת, מעוברת וחולה פטורים) כל אחד לבדו ולאכול ביצה ועליה אפר זכר לחורבן ירושלים.

רשאי לאכול אכילת ארעי לאחר סעודה מפסקת בתנאי שהתנה שרוצה להמשיך לאכול.

איסורים בצום

  • אכילה ושתיה – אסור לאכול ולשתות. מותר לקחת כדורים וגלולות (למי שזקוק), במידה וחייב מים לסיוע בבליעה ישתמש במים בכמות מינמלית ראוי לערבב במים דבר מר.
  • סיכה – אפשר להשתמש בספריי דוארדרנט למניעת זיעה למי שצריך לכך ואף במשחה נגד יובש. אין להשתמש במשחת איפור, שמנים וכו'.
  • רחיצה – נוטל ידיים עד סוף קשרי האצבעות. הכהנים נוטלים כרגיל. אם התלכלך מותר לרחוץ את אותו מקום המלוכלך. נוהגים במוצאי ט' באב קודם ערבית ליטול ידיים עד סוף כף היד.
  • תשמיש המיטה – בני זוג צריכים לפרוש כימי נידה . איסור הושטה מיד ליד לא מקפידים ואיסור נגיעה חל רק בלילה.
  • נעילת הסנדל – צריך לנעול נעלי גומי יש שמחמירים בנעלים נוחות למעשה ניתן לנעול כל נעל גומי.

יושבים על מקום נמוך. מחצות היום ניתן לשבת על כסא רגיל. אין לומדים תורה אלא רק דברים השייכים לאבלות כגון אגדות החורבן, הלכות אבלות, דברי מוסר. לכתחילה אין ללמוד מחצות היום של ערב ט' באב. לאחר חצות היום של ט' באב מותר ללמוד כרגיל.

מי שעובד בתשעה באב לא רואה ברכה בעמלו.אם יש צורך גדול נהגו להקל לעבוד לאחר חצות היום.

יש להצטער במשכב… ניתן לשנות כדוגמת שינה ללא כרית, לשים אבן מתחת לכרית. יש להקפיד לא לומר שלום ואם מישהו הקדים אותך עונים לו בשפה רפה. מותר לבשל מחצות היום אוכל למוצאי הצום. יש שנוהגים לשטוף את הבית ולהכינו לבוא המשיח.

הפטורים מהצום

קטנים עד גיל מצוות מעיקר הדין פטורים מהצום אך נוהגים מגיל 9 לחנכם לצום תענית שעות כפי כוחם.

יולדת עד שלושים יום מלידתה פטורה מלצום. מעוברת – אם יש ספק מחלה או הפלה ח"ו הנובעת מן הצום פטורה מלצום. מינקת – צמה כרגיל.אם יש חשש שהחלב ייפסק תאכל ותשתה כפי צרכה.

חולה –  כאב ראש או כאב בטן אינם נחשבים חולי. חום גבוה, דלקות שונות וזיהומים נחשבים חולי. בכל חולי צריך להתייעץ מבחינה רפואית והלכתית.

אין צורך באכילה בשיעורים יש להימנע ממאכלי תענוג.

סדר התפילות

נוהגים להחשיך את בית הכנסת. ולהסיר את הפורכת.

אין אומרים תחנון בט' באב ואף במנחה של ערב ט' באב.

יש נוהגים שלא לברך ברכת שעשה לי כל צרכי. יש שנוהגים שלא להניח טלית ותפילין בשחרית אלא במנחה ויש שנוהגים (הבן איש חי ומקובלי בית אל)  להניח כרגיל.

עדות המזרח נוהגים לומר עננו ונחם בכל התפילות, לאשכנזים נחם רק בתפילת מנחה.

ברכת הלבנה בצאת הצום כאות שמחה.

עשירי באב

רובו של בית המקדש נשרף בעשירי. לדעת האשכנזים איסור אכילת בשר ושתית יין עד חצות היום ולעדות המזרח עד השקיעה. נוהגים שלא לברך שהחיינו.

להסתפר ולכבס בשעת הדחק ניתן להקל.

"וזאת למדועי, כי אבילות אין פירושה להתעטף בעצבות ובמרה שחורה – שכן מידה זו מתועבת בעיני ה' והיא נובעת מצד הס"א והקליפה. אלא פירושה הוא להתבונן ולהרגיש במוח ובלב בחסרון הגדול ובחלל העצום שנתהווה אצלנו מאז חרב בית המקדש ..ומתוך כך לנסות לתקן דרכיו והליכותיו באופן שאלו יקריבו את הגאולה ולא ירחיקוה". (סידור יעב"ץ).

זמני כניסת ויציאת הצום

ירושלים – כניסה: 19:41 יציאה: 20:05

תל אביב – כניסה: 19:39 יציאה: 20:07

חיפה – כניסה: 19:42 יציאה: 20:08

באר שבע – כניסה: 19:39 יציאה: 20:05

אילת – כניסה: 19:33 יציאה: 20:00