ערב טוב ישראל עם השקיעה המושלמת שתועדה בירושלים - 0404
+
ערב טוב ישראל עם השקיעה המושלמת שתועדה בירושלים יהודה בן יהוידע

ערב טוב ישראל עם השקיעה המושלמת שתועדה בירושלים