תיעוד מדהים שצולם הערב מארצנו: הירח ולידו כוכב צדק - 0404
+
תיעוד מדהים שצולם הערב מארצנו: הירח ולידו כוכב צדק בראל אזימטאי

תיעוד מדהים שצולם הערב מארצנו: הירח ולידו כוכב צדק

בראל אזימטאי