ניצל את הידע שצבר בתפקידו: 16 חודשי מאסר למנהל סניף בנק שהורשע בעבירות מס - 0404
+
ניצל את הידע שצבר בתפקידו: 16 חודשי מאסר למנהל סניף בנק שהורשע בעבירות מס wisegeek

ניצל את הידע שצבר בתפקידו: 16 חודשי מאסר למנהל סניף בנק שהורשע בעבירות מס

בית המשפט השלום בתל אביב,  גזר היום, (א'), 16 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס על יצחק סוויד, מנהל סניף בנק לשעבר שהורשע בביצוע שבע עבירות של מרמה, עורמה ותחבולה בניגוד להוראות סעיף 220(5) לפקודת המיסים ושתי עבירות של השמטת הכנסה מתוך דו"ח.

לפי כתב האישום, הנאשם הועסק כמנהל שכיר בבנק אגוד בשנים 1969-2010. ביום 17.12.02 פתח הנאשם חשבון בנק בבנק ספרא בשוויץ. במהלך השנים 2003-2011 הפיק הנאשם הכנסות מריבית על כספים שהפקיד בחשבון בשוויץ, בסכום כולל של 2,467,602 ש"ח. הנאשם לא דיווח לרשות המיסים על הכנסותיו האמורות. בשנים 2003-2009 לא הגיש הנאשם דוחות על הכנסותיו לפקיד השומה. בשנים 2010-2011, הגיש הנאשם דוחות, אך לא כלל בהם את ההכנסות מריבית שנצמחו לו בחשבון בשוויץ בסך 786,702 ש"ח.

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר כי: "הנאשם, שעבד כמנהל סניף בנק והכיר היטב את המערכת הבנקאית, רכש אגרות חוב של מדינות זרות והסתיר את הכנסותיו מהשקעות אלה בחשבון בנק בחו"ל במשך 9 שנים. בכך ניצל בכוונת מכוון את הידע שצבר מתוקף תפקידו, פעל להסתיר כספים החייבים במס ולרמות את הרשויות. מעשיו בוצעו במשך שנים ארוכות תוך תכנון מוקדם, באופן שהקשה על הרשויות לחשוף את המרמה. בית המשפט קבע היום כי פעולות להעלמת הכנסות דרך חשבונות בנק בחו"ל פוגעות בשוויון החברתי ובחלוקת נטל המס וראויות למאסר מאחורי סורג ובריח".