אותרו אלפי מכלי חומרים מסוכנים במתחם באור יהודה בקרבת מגורים - 0404
+
אותרו אלפי מכלי חומרים מסוכנים במתחם באור יהודה בקרבת מגורים המשרד להגנת הסביבה

אותרו אלפי מכלי חומרים מסוכנים במתחם באור יהודה בקרבת מגורים

בפעילות אכיפה ממוקדת שערך המשרד להגנת הסביבה במתחם באור יהודה הקרוב לאזור מגורים, נמצאו אלפי מכלי חומרים מסוכנים המאוחסנים ללא היתר, פסולת חומרים מסוכנים ועסקים שונים הפועלים ללא רישיון עסק ומבצעים עבירות סביבתיות חמורות. פעילות האכיפה הייתה משותפת למשרד להגנת הסביבה, הפרקליטות, משטרת ישראל, היחידה הארצית לתכנון ובנייה, רשות המיסים, כבאות והצלה, רמ"י ואחרים.

במתחם אותר שטח של כ-7 דונם שתפקד כמתחם אחסון ענק שבו נמצאו חביות המכילות חומרים מסוכנים ואלפי מכלים ריקים של חומרים מסוכנים. בין החומרים נמצאו אצטון, חומצה אצטית קרחית, איזופרופנול ועוד. חומרים אלו, כאשר הם מאוחסנים ומטופלים בתנאים שאינם מתאימים וללא היתר כחוק, מהווים סכנה לציבור ולסביבה.

בעקבות דרישת המשרד להגנת הסביבה בעל השטח פינה את החומרים המסוכנים – שהיוו סכנה מיידית – לגורם המורשה לקליטת חומרים אלו. המשרד יפעל לפינוי יתרת החומרים המסוכנים ואריזותיהם לאתר מתאים.

במתחם נמצאו גם מוסך, אורות סוסים, ועסקים נוספים שפעלו ללא רישיון עסק. בנוסף אותרו ערימות פסולת רבות, ובמקום נמצא זיהום קרקע חמור. נציגי המשרד להגנת הסביבה לקחו דגימות מהקרקע ומהשפכים, ובהתאם לממצאים, יינקטו פעולות האכיפה המתחייבות.

המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את ההתנהלות הבלתי חוקית ואת גרימת המפגעים החמורים, והחל לנקוט בהליכי אכיפה כנגד האחראים, בגין עבירות על חוק החומרים המסוכנים, חוק הניקיון, חוק המים וחוק רישוי עסקים.

 

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה