נדחה הדיון על חוק ירושלים - 0404
+
נדחה הדיון על חוק ירושלים ארנון בוסאני

נדחה הדיון על חוק ירושלים

בישיבת ראשי הקואליציה, ח״כ גפני ביקש לדחות את הדיון על חוק ירושלים בשבוע וראשי הקואליציה קיבלו פה אחד את בקשתו.