נדחה הדיון על חוק ירושלים - 0404
נדחה הדיון על חוק ירושלים ארנון בוסאני

נדחה הדיון על חוק ירושלים

בישיבת ראשי הקואליציה, ח״כ גפני ביקש לדחות את הדיון על חוק ירושלים בשבוע וראשי הקואליציה קיבלו פה אחד את בקשתו.