פיילוט חדשני לעידוד קליטת עובדים ישראליים באמצעות מתן מענקי התמדה לעובדי המלונות - 0404
+
פיילוט חדשני לעידוד קליטת עובדים ישראליים באמצעות מתן מענקי התמדה לעובדי המלונות תהילה יונסי

פיילוט חדשני לעידוד קליטת עובדים ישראליים באמצעות מתן מענקי התמדה לעובדי המלונות

 

לטובת חיזוק ענף המלונאות בגיוס והשמה של עובדים ישראליים, הגיעה ועדת שרים להחלטה להפעיל פיילוט לעידוד קליטת עובדים ישראליים מאוכלוסיות מיעוטים. בשורה זו, אשר קיבלה תוקף בהחלטת ממשלה מס' 2209, מתייחסת לעובדים במקצועות המשק והניקיון במלונות אשר באזור ים המלח. במסגרת הפיילוט יינתן מענק כספי במטרה לעודד את העובדים להתמיד בעבודה בענף המלונאות לתקופה ממושכת ובהיקף משרה אשר ימצה את כושר השתכרותם.

כדי לזכות במענק, על העובד להיות מועסק בהיקף של 22 שעות שבועיות ומעלה. בהתאם להיקף המשרה, יינתן המענק בשתי פעימות: הראשונה, לאחר תום 6 חודשי עבודה רצופים לפחות, יכולה להגיע עד 1,500 ש"ח השנייה, לאחר 6 חודשים נוספים (ובסך הכל 12 חודשי עבודה) יכולה להגיע עד 3,500 ש"ח, ובסה"כ 5,000 ש"ח לעובד בשרה מלאה. מענקים חלקיים יינתנו בהתאם לחלקיות המשרה.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: "אני מוצא חשיבות רבה בסיוע למעסיקים המתקשים לגייס כח אדם. היוזמה החדשה תסייע למלונות לענות על הביקוש לעובדים ובמקביל תעודד תעסוקה במגזר הערבי בכלל והבדואי בנגב בפרט, זהו יעד לאומי שמאפשר הגדלת פריון, צמיחה כלכלית וצמצום פערים בין המגזרים".

הפיילוט יבוצע בהפעלת מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי של משרד העבודה והרווחה בשיתוף ג'וינט ישראל.

הפיילוט, שיצא לדרך ב-25.6.17, יימשך עד ל-31.12.2018. פרטים נוספים בכתובת:

http://economy.gov.il/Publications/News/Pages/dead_sea_hotels_employment_incentives_for_arabic_population.aspx