העליון: בתיהם של רוצחי הנער אבו חדיר לא ייהרסו - 0404
+
העליון: בתיהם של רוצחי הנער אבו חדיר לא ייהרסו שלמה מור

העליון: בתיהם של רוצחי הנער אבו חדיר לא ייהרסו

בית המשפט העליון דחה את העתירה בדרישה להרוס את בתיהם של היהודים שרצחו את הנער הערבי מוחמד אבו חדיר בירושלים.

בפסק הדין צוין כי, "אין להיעתר לעתירה בראש וראשונה בהתחשב בשיהוי הניכר שחל בין מעשה הרצח הנתעב לבין הגשתה. אמנם, אף לגופו של ענין דומה שההחלטה במקרה דנא אינה חורגת מגדרי המידתיות ואינה נגועה בחוסר סבירות. ואולם, נחזור ונטעים – כוחה של תקנה 119 יפה הן ביחס למחבלים ערבים והן ביחס למחבלים יהודים, הכל בהתאם לנסיבות הזמן והמקום, ולאמות המידה שנקבעו בפסיקה ביחס להפעלתה".

השופט בדימ' אליקים רובינשטיין הוסיף וציין: "טרם חתימה, מייחלים אנו כי יתמו חטאים מן הארץ, וכי כבר בעתיד הקרוב לא יוצרך השימוש בתקנה 119 כלפי מי מבני ארצנו, יהודים וערבים כאחד".