בז"ן בראש המפעלים המזהמים בישראל. רשימת עשרת המפעלים המסוכנים ביותר לסביבה - 0404
+
בז"ן בראש המפעלים המזהמים בישראל. רשימת עשרת המפעלים המסוכנים ביותר לסביבה אדוארדו גומן

בז"ן בראש המפעלים המזהמים בישראל. רשימת עשרת המפעלים המסוכנים ביותר לסביבה

מדד ההשפעה הסביבתית המתפרסם מדי שנה, מספק את הדירוג המשולב של החברות שעלולות לפגוע בסביבה ומורכב מההשפעה הסביבתית של החברה; פיקוח ואכיפה וניהול סביבתי. החברות ה"מככבות" בראש הרשימה האדומה: בז"ן, פז בית זיקוק אשדוד, גדיב, כרמל אולפינים, רותם אמפרט נגב, נייר חדרה, אדמה אגן, מפעלי ים המלח, תחנת הכוח רוטנברג ומגנזיום ים המלח.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "אנחנו מאפשרים לכל אזרח בישראל ולכל משקיע לקבל תמונה מלאה על החברות המסוכנות סביבתית בישראל, עם מידע מהימן ונגיש. המשרד להגנת הסביבה פועל להגברת השקיפות הסביבתית במספר מישורים, וקורא למשקיעים להעריך את סיכוני החברה גם באמצעות המידע הסביבתי, כדי לסייע בהנעה של החברות הציבוריות לפעול להקטנת השפעתן השלילית על הסביבה".

מדד ההשפעה הסביבתית של חברות ציבוריות בישראל מספק לציבור מידע השוואתי ופשוט על הביצועים והסיכונים הסביבתיים של חברות ציבוריות בעלות השפעה סביבתית גדולה והמפעלים שבבעלותן. המדד הוא כלי ראשון מסוגו למידע על רמת הסיכון הסביבתי של חברות, שנעשה על ידי גורם ממשלתי, ומאפשר למשקיעים בחברות ציבוריות לקבל אינדיקציה פשוטה וישירה על רמת הסיכון שלהן. המדד בוחן לעומק את הסיכון הסביבתי של יותר מ-40 חברות, כ-100 מפעלים וכ-1,000 תחנות דלק.

ממצאי המדד הבולטים:

  • בשישה מתוך עשרת המפעלים שקיבלו את הניקוד הגבוה במדד, חלה הפחתה של הפליטות לאוויר.
  • בראש המדד נמצא בית זיקוק חיפה, עם עלייה של 27% בניקוד משנה שעברה, בשל הפרות שתועדו בפיקוח ואכיפה.
  • בעשרייה הפותחת של המדד נמצאים עוד שני מפעלים מקבוצת בז"ן: גדיב תעשיות פטרוכימיה (מקום 3) וכרמל אולפינים  (מקום 4), עם עלייה של 100% ו 48% בהתאמה, מהניקוד שנה שעברה – גם הם בשל הפרות שתועדו בפיקוח ואכיפה.
  • בשנת 2015 נרשמה עלייה של 5% באיתור הפרות סביבתיות במפעלים המדורגים במדד, כתוצאה מהגברה משמעותית (45%+) בפיקוח ובאכיפה של המשרד להגנת הסביבה על מפעלי התעשייה הגדולים.
  • בשנת 2015 לא היה שינוי בניקוד הפליטות לסביבה ביחס לשנת 2014 (אוויר, קרקע, נחל, ים, שפכים והעברות פסולת).
  • מפעל פז שמנים וכימיקלים בחיפה הוא המפעל עם השיפור הגדול ביותר בשנה האחרונה – הפחתה של 58% בניקוד. המפעל ירד ממקום 12 למקום 47, בשל שיפור בציות לדין הסביבתי.
  • מבין חברות הדלק – סונול השיגה את השיפור המשמעותי ביותר עם הפחתה מצטברת של 90% בניקוד בשנתיים האחרונות.

במקום הראשון ברשימה האדומה דורג בית זקוק לנפט גם השנה, עם עלייה של 27% בציון משנה שעברה הנובע בעיקר מהפרות שתועדו בפיקוח ואכיפהבשנת 2015 הוציא המשרד להגנת הסביבה התראה בגין 29 אירועי חריגה מערכי הפליטה הקבועים בצו האישי לגבי המזהמים תחמוצות חנקן, פחמן אורגני כללי, פחמן חד-חמצני וחלקיקים, בשנים 2012-2015. התראה נוספת נמסרה בשנת 2015 עקב אי ביצוע בדיקות תקינות לקווי דלק במשך מספר שנים אשר הובילו בשנת 2014 לדליפת מזוט. בנוסף נמצא בשנת 2015 כי 7 ארובות אינן מתאימות לדיגום לפי נוהל דיגום ארובות של המשרד להגנת הסביבה, באזור הטיפול בבוצה נמצא בור מלא בשמן והתרחשה גלישה של נגר עילי לקרקע.

כמו כן, בשנת 2015 בז"ן הורשעה בעבירות של זיהום מים בעקבות הזרמת שפכים לא מטופלים לנחל הקישון בעת סערה בשנת 2010. המדד כולל הפרות נוספות שהתרחשו בשנים 2013-2014.

מתודולוגיה:

מתודולוגיית המדד מבוססת על מדד הערכת סיכונים סביבתיים של הסוכנות להגנת הסביבה הבריטית (מדד ה-OPRA), המשמש לתהליכים פנימיים. במדד נכללות חברות ציבוריות או ממשלתיות, אשר חייבות בדיווח למרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) או מפעילות תחנות דלק.

מרכיבי המדד:

  • ההשפעה הסביבתית של החברה – פליטות מזהמים לאוויר, ים, נחל, קרקע הזרמות שפכים, העברות פסולת, שימוש בחומרים מסוכנים, רגישות מיקום המפעל (קרבה לאוכלוסייה ומקורות מים).
  • פיקוח ואכיפה- הפרות של הוראות החוק והתקנות בנושאי הגנת הסביבה שהתגלו במסגרת פיקוח ואכיפה של המשרד להגנת הסביבה.
  • ניהול סביבתי – ניקוד חיובי עבור פעילות לשיפור הביצועים הסביבתיים שלא מכוח חובה על פי כל דין: קיומן של מערכות לניהול סביבתי, ביצוע התייעלות סביבתית, דיווח סביבתי וולונטרי.