משרד הבריאות: ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה - 0404
+
משרד הבריאות: ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה 0404

משרד הבריאות: ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה

משרד הבריאות מעדכן כי הוסרה אזהרת הרחצה בכל חופי הרצליה, בעקבות הפסקת הזרמת השפכים לים, צינור הביוב שקרס תוקן והתקבלו תוצאות מיקרוביולוגיות תקינות.