המנהל החרים משאית מהרשות ששימשה לשריפת נחושת באתר פיראטי ליד בית אריה - 0404
+
המנהל החרים משאית מהרשות ששימשה לשריפת נחושת באתר פיראטי ליד בית אריה המנהל האזרחי

המנהל החרים משאית מהרשות ששימשה לשריפת נחושת באתר פיראטי ליד בית אריה

יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי החרימה היום משאית אשר נתפסה במהלך הובלת פסולת לאתר פיראטי בשוקבא הסמוכה בית אריה-עופרים

האתר מהווה מפגע סביבתי חמור ושריפת הפסולת בו נעשית על מנת להפריד נחושת הנמצאת במכשירי חשמל.

לאור פעילות אכיפה מאומצת לצד שיח ודיאלוג עם האוכלוסייה הערבית, כיום, כשני מיליון מתושבי הרשות שופכים פסולת באתרים מוסדרים, זאת בעיקר לאור הקמת שני אתרי סילוק פסולת במימון בינלאומי, זהרת אלפינג'ן בשומרון ואתר אלמינייה ביהודה.

במקביל להקמתם נסגרו ושוקמו כ-140 אתרי פסולת פיראטיים.