נתניהו בנושא הגיור: מחויבים להסכמים קואליציוניים - 0404
+
נתניהו בנושא הגיור: מחויבים להסכמים קואליציוניים לע"מ

נתניהו בנושא הגיור: מחויבים להסכמים קואליציוניים

ממשלת ישראל והעותרים החליטו לפנות לבית במשפט בבקשה לדחיית ההכרעה בעתירה בנושא הגיור וזאת לצורך מתן פרק זמן של חצי שנה לעבודת צוות שימנה ראש הממשלה לגיבוש המלצות להסדר בסוגיה זו.
ראש הממשלה הנחה שלא יקודמו הליכי חקיקה בעניין עד לקבלת המלצת הצוות כאמור.

ככל שבג״צ ידחה את הבקשה הממשלה מחוייבת לפעול לפי ההסכמים הקואליציוניים.
ראש הממשלה החליט כי הערר שהוגש ידון לפני מליאת הממשלה.