הגבלות על אלוביץ׳: איסור הגעה ויצירת קשר עם מי מעובדי בזק ויס - 0404
+
הגבלות על אלוביץ׳: איסור הגעה ויצירת קשר עם מי מעובדי בזק ויס 0404

הגבלות על אלוביץ׳: איסור הגעה ויצירת קשר עם מי מעובדי בזק ויס

בהמשך לחקירה, הגבלות יחולו על יו"ר הדירקטוריון שאול אלוביץ׳.

בכל הקשור לפעילות בקבוצת בזק, אלוביץ לא יוכל להגיע למשרדי החברה ולחברת יס ולא יצור קשר ישיר או עקיף עם מי מעובדי החברות הללו או נושאי משרה בהן.

אלוביץ' יעסוק בפעילות העסקית השוטפת של החברה והחברות הבנות שלה, למעט חברת יס, אך ורק באמצעות המנכ"לים של החברות הבנות וחברת בזק (מנכ"ל בזק, מנכ"לי החברות הבנות של בזק למעט מנכ"ל חברת יס) ו/או מול ממלא מקום זמני של יו"ר דירקטוריון בזק דוד גרנות.