הבניאס, תל דן, התנור, הטחנה ואירוס ארם נהריים: כמה יפה היא ארצנו - 0404
+
הבניאס, תל דן, התנור, הטחנה ואירוס ארם נהריים: כמה יפה היא ארצנו אוהד עומסי

הבניאס, תל דן, התנור, הטחנה ואירוס ארם נהריים: כמה יפה היא ארצנו

אוהד עומסי

אוהד עומסי

אוהד עומסי

אוהד עומסי

אוהד עומסי