"ובני קרח לא מתו" - 0404
+
"ובני קרח לא מתו"

"ובני קרח לא מתו"

קורח ומשפחתו נבלעו באדמה. התורה מדגישה שבני קורח אמנם נבלעו באדמה אבל "לא מתו".

קורח רדף אחר השררה והכבוד, לא בחל בשום אמצעים עד שכינה את אהרון ומשה עבד ה' "גאוותנים". בני קורח אכן לא מתו, אך עדיין ממשיכים אנשים להחזיק במחלוקת קורח – להתריס נגד גדולי ישראל כאילו היו בניו של קורח… יוצא איפה שהפסוק "וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ" מקבל משמעות נוספת, מחלוקת קורח אבדה מן העולם – אך בניו עדיין לא מתו…

שבת שלום,
חודש טוב ומבורך!