ארצנו היפה: זריחה כפי שנצפתה הבוקר, ממצדה - 0404
+
ארצנו היפה: זריחה כפי שנצפתה הבוקר, ממצדה נעה גורדון, רשות הטבע והגנים

ארצנו היפה: זריחה כפי שנצפתה הבוקר, ממצדה