היש יפה מארצנו? ים המלח בתמונה מדהימה שתועדה היום - 0404
+