הסיעות החרדיות איימו ולחצו: בוטלו עבודות התחזוקה ברכבת שתוכננו לשבת - 0404
+
הסיעות החרדיות איימו ולחצו: בוטלו עבודות התחזוקה ברכבת שתוכננו לשבת רכבת ישראל

הסיעות החרדיות איימו ולחצו: בוטלו עבודות התחזוקה ברכבת שתוכננו לשבת

הסיעות החרדיות איימו ולחצו: בוטלו עבודות התחזוקה ברכבת שתוכננו לשבת.