נתנאל גרופ השלימה הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב וגייסה 72.5 מיליון ש''ח - 0404
+
נתנאל גרופ השלימה הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב וגייסה 72.5 מיליון ש"ח ויקיפדיה

נתנאל גרופ השלימה הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב וגייסה 72.5 מיליון ש"ח

 

חברת נתנאל גרופ השלימה בהצלחה הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט'), וגייסה 72.5 מיליון שקל. נתנאל גרופ, העוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, נערכה לגייס 60 מיליון שקל בריבית מקסימום של 5.3%, אך בהמשך לביקושי יתר בהיקף של כ-120 מיליון שקל שהגיעו ממשקיעים במסגרת המכרז המוסדי, הוגדל היקף הגיוס ל-72.5 מיליון שקל והריבית המשולמת על אגרות החוב ירדה ל-4.85%.

לאחר שקיבלה הזמנות בהיקף כספי של 58 מיליון שקל במכרז המוסדי, נערך אתמול המכרז הציבורי, בו התקבלו הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף כספי של כ-16 מיליון שקל, והחברה השלימה את ההנפקה. סה"כ הביקושים שהתקבלו במכרז המוסדי והציבורי מסתכמים בכ-136 מיליון שקל. ניירות הערך שהוצעו הינן אגרות חוב (סדרה ט') שקליות לא צמודות, לתקופה של 4.2 שנים.

קרן אגרות החוב (סדרה ט') עומדת לפירעון בשישה תשלומים חצי שנתיים לא שווים, כך ששלושת התשלומים הראשונים בשיעור של 8.33% מקרן אגרות החוב, ייפרעו ביוני 2020, דצמבר 2020 ויוני 2021. שלושה תשלומים נוספים בשיעור של 25% מקרן אגרות החוב ייפרעו בדצמבר 2021, יוני 2022 ודצמבר 2022.  

גיוס חוב זה מגיע לאחר שבמהלך חודש מאי המירו גופים מוסדיים, לרבות בעלי העניין אלטשולר-שחם וילין לפידות, 50 מיליון שקל מאגרות החוב מסדרה 3 למניות החברה. בעקבות המרה זו קטן חוב החברה בכ-50 מיליון שקל, ואילו ההון העצמי צמח לרמה של כ-195 מיליון שקל.