נחתם הסכם לשיתוף פעולה הדדי בתרומת כליות מהחי עם קפריסין - 0404
+
נחתם הסכם לשיתוף פעולה הדדי בתרומת כליות מהחי עם קפריסין משרד הבריאות

נחתם הסכם לשיתוף פעולה הדדי בתרומת כליות מהחי עם קפריסין

על פי ההסכם שנחתם זוהי תכנית חדשה למציאת התאמה בין תורמי כליה חיים לנתרמים לביצוע השתלות כליה תחתם על ידי שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ושר הבריאות הקפריסאי היום ד״ר ג׳ורג׳ פמבורידיס התכנית לשיתוף פעולה עם קפריסין הוכנה על ידי מרכזי ההשתלות בשתי המדינות ישראל וקפריסין, והיא מיועדת למועמדים להשתלה אשר להם קרוב משפחה המוכן לתרום להם כליה, אך התרומה לא יכולה להתבצע בתוך הזוג עצמו מאחת הסיבות הבאות:

1. אי התאמה בין סוג הדם של המועמד לסוג הדם של התורם
2. הימצאות נוגדנים לכליית התורם בדמו של המועמד להשתלה

התוכנית מציעה פתרון אשר יאפשר מימוש התרומה וביצוע השתלה, למרות אי ההתאמה הקיימת בין המועמד והתורם המקוריים.

במסגרת התוכנית ירוכזו נתוני רפואיים של הזוגות (מועמד ותורם קרוב משפחה), שלא ניתן לבצע תרומת כליה ביניהם, מישראל ומקפריסין. הנתונים יוקלדו לתוכנת מחשב מיוחדת, המבצעת הצלבות ומוצאת התאמות בין תורמים לבין מועמדים להשתלה מזוגות אחרים. כתוצאה מכך נוצרים צמדים חדשים – מועמד מזוג אחד ותורם מזוג אחר אשר ביניהם קיימת התאמה, וכך ניתן יהיה לבצע את ההשתלה. כל מועמד להשתלה שיש לו תורם קרוב משפחה רשאי להצטרף לתוכנית, כולל: מטופלי דיאליזה וחולים באי ספיקת כליות אשר עדיין לא החלו בטיפולי דיאליזה. תכנית הצלבות בין זוגות קיימת גם היום בישראל, התכנית על שם דני שמואלי ז"ל, ובזכותה זוכים להגיע להשתלה כ- 10 זוגות בשנה, שלא נמצאה בניהם התאמה.

התכנית עם קפריסין תביא שני יתרונות משמעותיים לתכנית המקומית:
• יגדל מאגר הזוגות להצלבה, דבר שיגדיל את האפשרויות למצוא התאמות.
• שילוב תורמים/ממתינים ממוצא אתני שונה יכול להגדיל את האפשרות למצוא התאמות לבעלי רמות נוגדנים גבוהים.

התכנית עם קפריסין אושרה בוועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות, בראשותו של פרופ רפי ביאר. הוביל את יוזמת התכנית, פרופ איתן מור מנהל מחלקת ההשתלות בבלינסון, וביחד עם ועדת הכליות הארצית והנהלת המרכז להשתלות הוכנה תכנית שכללה הנחיות מקצועיות מפורטות, ונבנתה תשתית לוגיסטית, אתית ופיננסית. על בסיס תכנית ייעודית זו נבנה שיתוף הפעולה עם אנשי המקצוע מקפריסין.

משרד הבריאות

משרד הבריאות

ברמה המעשית: נתוני זוגות תורמים ונתרמים מקפריסין יוזנו למאגר ההצלבות שנמצא בישראל.
כאשר תמצא הצלבה: בכל מדינה תונצל כליה באותו מועד והכליות תועברנה להשתלה מישראל לקפריסין ומקפריסין לישראל, באמצעות מטוס פרטי. כמו כן לאחר חתימת ההסכם קיימו גורמי המקצוע מפגש מקצועי וחילופי מידע בתחומים של קידום בריאות, בטיחות מזון, רכש משותף של תרופות וחיסונים והיערכות לחירום. הביקור היה חיובי מאוד אמרו הנציגים הישראליים ויתקיים גם מפגש משולש של שר הבריאות ליצמן עם שרי הבריאות של יוון וקפריסין כדי להצהיר על שיתופי פעולה מקצועיים.

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן: "זהו הסכם רפואי חשוב שיציל חיים ישראלים וחיים של בני האי השכן. אני רואה בזה משימה לאומית. ההסכם מחזק את הקשר עם השכנה הקרובה שלנו מעבר לים גם מבחינה דיפלומטית וגם מבחינה רפואית וזהו הישג למערכת הרפואה הישראלית. אני צופה בעתיד הסכמים נוספים שיחתמו עם מדינות נוספות".

פרופ׳ איתמר גרוטו, המשנה למנכל משרד הבריאות שהצטרף לביקור מסר: "זהו הסכם חשוב מאוד וראשון מסוגו. ישנה חשיבות להסכמים כאלו גם בעבור האפשרות שנצליח להציל אדם אחד. ההסכם מדגים את שיתוף הפעולה המצוין שנוצר עם גורמי הבריאות בקפריסין בראשות שר הבריאות, ופותח פתח להסכמי שיתוף פעולה נוספים בתחומי קידום הבריאות, בטיחות מזון והיערכות לחירום"