לשכת רה״מ: עיון בפרוטוקול הישיבה מוכיח שלא הוצגו מספר יחידות דיור בתכנית קלקיליה - 0404
+
לשכת רה״מ: עיון בפרוטוקול הישיבה מוכיח שלא הוצגו מספר יחידות דיור בתכנית קלקיליה לע"מ

לשכת רה״מ: עיון בפרוטוקול הישיבה מוכיח שלא הוצגו מספר יחידות דיור בתכנית קלקיליה

בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחסו לתכנית קלקיליה והבהירו כי בניגוד לפרסומים שונים, נתניהו לא קיבל מידע ולא הוצגו בפניו נתוני יחידות הדיור.

לשכת ראש הממשלה: ״בניגוד מוחלט למה שפורסם בכמה כלי תקשורת, רה״מ נתניהו מעולם לא אמר שלא הכיר את תכנית המתאר לקלקיליה, אלא שלא זכור לו שהוצג בה הנתון של 14,000 יחידות דיור.

עיון בפרוטוקול הישיבה מוכיח כי דבריו של רהמ מדוייקים ואכן לא הוצגו מספר יחידות דיור בדיון״.

מבזקיםלכל המבזקים