לודן מדווחת על סגירה פיננסית של פרויקט ביוגז נוסף בהולנד בהשקעה של 8.5 מיליון אירו - 0404
+
לודן מדווחת על סגירה פיננסית של פרויקט ביוגז נוסף בהולנד בהשקעה של 8.5 מיליון אירו ויקיפדיה

לודן מדווחת על סגירה פיננסית של פרויקט ביוגז נוסף בהולנד בהשקעה של 8.5 מיליון אירו

 

חברת לודן מודיעה כי החברה הבת, לודן אנרגיות חול (LEO), יחד עם אלומיי קפיטל הציבורית השלימו את הסגירה פיננסית לפרויקט Oude Tonge, במסגרתו יוקם מתקן חדש לייצור ביוגז בהולנד בהיקף השקעה כולל של 8.5 מיליון אירו. הביצוע יעשה בשיטת תכנון ביצוע (EPC) על ידי חברת הבת לודן אנרגיות מתחדשות (LRE) אשר תעניק שירותי הקמה לחברת הפרויקט בתמורה משוערת של כ-6.1 מיליון אירו.

המתקן קיבל את כל האישורים הדרושים ועבודות הקמתו החלו, תקופת הביצוע מוערכת בשנה. לודן מעריכה החברה כי הוא יפיק כ-3.8 מיליון מטר מעוקב לשנה, ולאחר חיבור הפרויקט לרשת החשמל ההולנדית הוא צפוי להניב הכנסות שנתיות של כ-3.4 מיליון אירו, בעיקר מסובסידיה על מכירת גז לרשת הגז. בתום הקמת הפרויקט, תמשיך לודן בטיפול ותחזוקה של המתקן במשך כ- 12 שנים, באמצעות חברת הבת לודן תחזוקה ותפעול (LMO). ההכנסות השנתיות ממתן שירותים אלו מעורכות בכ-400 אלף אירו לשנה, ולכל אורך התקופה בסכום כולל של כ-5.33 מיליון אירו.

אלומיי ולודן יממנו את הקמת הפרויקט בהלוואה בנקאית בהיקף של כ-5 מיליון אירו נושאת ריבית קבועה של 3.1%, כאשר תקופת ההחזר תיפרס על פני 12 שנים.

פרויקט זה הוא מימוש נוסף של הסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי בין לודן לאלומיי, להקמת מיזמי אנרגיה מתחדשת לייצור גז ירוק וחשמל בהולנד. במסגרת זה משמשת לודן, באמצעות חברות בנות כקבלן הביצוע וההקמה של המתקן, וכן כקבלן התפעול והתחזוקה שלו לאורך כל תקופת פעילותו.

מדובר בפרויקט השני היוצא לפועל במסגרת שיתוף פעולה זה. הסגירה הפיננסית של הפרויקט הראשון בהולנד, ב-Goor , בהיקף השקעה של כ-10 מיליון אירו, הושלמה בדצמבר 2016 והוא נמצא כעת בשלב הקמה, ותחילת הפעלתו צפויה במהלך הרבעון הרביעי של 2017. פרויקט זה יפיק בשנה כ-3 מיליון מטר מעוקב של ביוגז לרשת הגז וכ-5,600 MWh חשמל לרשת החשמל ההולנדית, ויניב הכנסות שנתיות של כ-3.5 מיליון אירו, בעיקר מסובסידיה על מכירת ביוגז וחשמל לרשת.

 אודות החברה: חברת לודן חברה להנדסה בע"מ (להלן: לודן), והחברות המוחזקות על ידה פועלות בתחומי הנדסה שונים. השירותים הניתנים ע"י קבוצת לודן כוללים, בין היתר:

במסגרת חטיבת ההנדסה מסופקים שירותי הנדסה וניהול פרויקטים, משרות חד דיסציפלינרי ועד פרויקטי Turn –Key.

במסגרת חטיבת התוכנה והבקרה מסופקים שירותי תוכנה ובקרה תעשייתית, מערכות כרטוס לתחבורה ציבורית ומערכות לבדיקות אלקטרוניות בתעשיות הביטחונית. חטיבה זו כוללת את פעילות ארדן קונטרול טק, אשר פועלת בתחומי מערכות בקרת מבנה ותקשורת, בטחון, מולטי מדיה ובקרה תעשייתית בשוק משלים ללודן תוכנה ובקרה.

במסגרת חטיבת טכנולוגיות סביבה מסופקים פתרונות טכנולוגים לטיפול בשפכים , פסולת מוצקה, וטיפול בפליטות ממתקנים תעשייתיים. טיהור ושיקום קרקעות ומי תהום, ומתקני אנרגיות מתחדשות (Biogas & Biomass) אשר בחלק מהן לודן משקיעה בהון המניות.