ועדת הכלכלה תכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת היו"ר כבל לעשות סדר במועדוני הלקוחות ותוכניות ההטבות לצרכנים - 0404
+
ועדת הכלכלה תכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת היו"ר כבל לעשות סדר במועדוני הלקוחות ותוכניות ההטבות לצרכנים

ועדת הכלכלה תכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת היו"ר כבל לעשות סדר במועדוני הלקוחות ותוכניות ההטבות לצרכנים

הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיקוח על צעצועים מסוכנים, תעסוק גם בהסדרת ענף הדבש ותחום העיצובים, תציין את יום המוזיקה הישראלית ועוד. הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת הפנים תמשיך לדון בהצעה לצמצם את מספר תאגידי המים. 

יום שני, כ"ה סיוון תשע"ז, 19 ביוני 2017

בשעה 09:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית לפיקוח על צעצועים מסוכנים, שנועדה לנתק את ההסדרה מחקיקת החירום המסדירה את הנושא כיום, להגדיר מהו צעצוע מסוכן ולקבוע הסדרים שיגבילו או ימנעו את השימוש בו. להלן סידורי הישיבות:

בשעה 11:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש. לפי ההצעה, סמכויות אסדרת הענף יועברו ממועצת הדבש לוועדת היתרים שתקום במשרד החקלאות. הוועדה תדון גם בשתי הצעות חוק פרטיות העוסקות באותו נושא. האחת של ח"כ שרן השכל וחברי כנסת נוספים, שאף מבקשים לאפשר גידול דבורים חופשי בקרקעות חקלאיות פרטיות, והשנייה של ח"כ יצחק וקנין המבקשת דווקא לעגן את פעילותה של מועצת הדבש כגוף המופקד על יישום התכנון בענף הדבש, להעניק לה את הסמכויות הנדרשות לשם כך ולקבוע מסגרת של בקרה ופיקוח על פעולותיה.

בשעה 13:00 – הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת הפנים והגנת הסביבה תמשיך לדון בשתי ההצעות לתקן את חוק תאגידי המים והביוב, על מנת לצמצם את מספרם. זאת לאחר שהשבוע קיימה הוועדה שתי ישיבות בנושא, בהן שמעה את עמדת את עמדת נציגי תאגידי המים וכן את עמדת הציבור ורשות המים. הצעות החוק של ח"כ איציק שמולי, עליה חתומים גם ח"כ יואב קיש, ח"כ ענת ברקו, ח"כ אמיר אוחנה וח"כ אברהם נגוסה, ושל ח"כ אורן חזן מבקשת לצמצם את מספר תאגידי המים ל-11 תאגידים אזוריים.

יום שלישי, כ"ו בסיוון תשע"ז, 20 ביוני 2017

בשעה 09:30 – הוועדה תדון בתקנות העוסקות בהסדרת פעילות חברות דירוג אשראי, במסגרתן מבקש משרד האוצר לפטור את החברות המשמשות פלטפורמה לגיוס כסף באמצעות מימון המונים מהוראות החוק. כיום החברות מבצעות דירוג מסוים, ולכן לפי החוק חייבות להירשם כחברת דירוג ולדווח לרשות ניירות ערך. אולם ברשות ובמשרד האוצר סבורים כי פעולת הדירוג במקרה זה פשוטה ומצומצמת, וכי עמידה בהוראות החוק עלולה להכביד על פעולת החברות יתר על המידה ולכן מציעם לפטור אותן מהוראות החוק להסדרת פעילות חברות דרוג אשראי.

בשעה 10:30 – ביוזמת ח"כ יעקב פרי תציין הוועדה את יום ההוקרה למוזיקה הישראלית, ותדון בדרכים לעידוד השמעת מוזיקה ישראלית במרחב הציבורי.

בשעה 11:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העיצובים, שנועדה להחליף את פקודת הפטנטים וליצור במקומה הסדרה מקיפה שתחול על עיצובים. הצעת החוק נועדה לקדם עיצובים חדשים, להקל על ההגנה לה יזכו המעצבים, ולעדכן את הוראות הדין בהתאם להתפתחויות בימנו לעומת הדין הקיים כיום, שמקורו בפקודה מנדטורית משנת 1924.

בשעה 14:00 – הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת הפנים והגנת הסביבה תמשיך לדון בשתי ההצעות לתקן את חוק תאגידי המים והביוב, על מנת לצמצם את מספרם. זאת לאחר שהשבוע קיימה הוועדה שתי ישיבות בנושא, בהן שמעה את עמדת את עמדת נציגי תאגידי המים וכן את עמדת הציבור ורשות המים. הצעות החוק של ח"כ איציק שמולי, עליה חתומים גם ח"כ יואב קיש, ח"כ ענת ברקו, ח"כ אמיר אוחנה וח"כ אברהם נגוסה, ושל ח"כ אורן חזן מבקשת לצמצם את מספר תאגידי המים ל-11 תאגידים אזוריים.

יום רביעי, כ"ז בסיוון תשע"ז, 21 במאי 2017

בשעה 09:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של היו"ר כבל לתקן את חוק הגנת הצרכן ולהסדיר את כל נושא מועדוני הלקוחות ותוכניות ההטבות לצרכנים. הצעת החוק נועדה לטפל במקרים בהם בעלי העסקים משנים תכניות הטבות ללא התראה ומבלי לאפשר לצרכנים לממש את זכויותיהם. כזכור, במהלך הכנת ההצעה לקריאה הראשונה החליט היו"ר כבל, בצעד חסר תקדים, להחיל את ההצעה גם על הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, באמצעות תיקון חוק הבנקאות.