הסתיימה ההתייעצות בין יוון לישראל: "נחישות לעבוד יחד מטיב עם האיזור כולו" - 0404
+
הסתיימה ההתייעצות בין יוון לישראל: "נחישות לעבוד יחד מטיב עם האיזור כולו" עמוס בן גרשום, לע"מ

הסתיימה ההתייעצות בין יוון לישראל: "נחישות לעבוד יחד מטיב עם האיזור כולו"

ממשלת ישראל וממשלת יוון סיימו את ההתייעצויות הבין-ממשלתיות בראשות ראשי הממשלות בנימין נתניהו ואלכסיס ציפראס.

הממשלות חתמו על הצהרה משותפת בתחומים: יחסי חוץ, תשתיות אנרגיה ומים: גז טבעי, אנרגיות מתחדשות, יעלות אנרגטית ותחליפי נפט, חיזוק שיתוף פעולה כלכלי בתחום האנרגיה ומים. הגנת הסביבה, מחקר וחדשנות, טכנולוגיות טלקומוניקציה, תעשייה ועסקים קטנים ובינוניים ותפוצות. מתוך ההצהרה המשותפת:

הקשרים בין יוון וישראל מבוססים על היסטוריה רבת שנים, מורשת עשירה וכושר עמידה בפני קשיים.

שתי הממשלות מדגישות את מחויבותן האיתנה לערכים משותפים, לעקרונות הדמוקרטיה ולחוק הבין-לאומי.

נחישותן לעבוד יחד ולחלוק ניסיון, ידע ומומחיות הביאה לשותפות פורה שמועילה לא רק לשני עמיהן, אלא לאיזור כולו.

שתי הממשלות שבות ומאשרות את שאיפתן להעמיק את שיתוף הפעולה ביניהן, לעבוד על פרויקטים בעלי עניין משותף, למצוא פתרונות לדאגות משותפות ולקדם את החיבור וההשלמה ההדדית בפעולותיהן.