השקיעה הערב באשדוד - 0404
השקיעה הערב באשדוד חן שופן

השקיעה הערב באשדוד

ארצנו היפה כפי שניתן היה לראות בעת השקיעה הערב באשדוד.