קורקע מערך מסוקי האפאצ׳י בצה״ל - 0404
+
קורקע מערך מסוקי האפאצ׳י בצה״ל זהר עזר

קורקע מערך מסוקי האפאצ׳י בצה״ל

מפקד חיל האוויר החליט לקרקע את מערך מסוקי האפאצ׳י בעקבות גילוי של סדק בלהב רוטור אחורי באחד המסוקים על ידי אחד מהטכנאים.