אותרו שלושה מזרימי ביוב לנחל ארבל - 0404
+
אותרו שלושה מזרימי ביוב לנחל ארבל רשות הכנרת

אותרו שלושה מזרימי ביוב לנחל ארבל

מידע שהגיע ליחידת הפיקוח והאכיפה ברשות הכינרת על הזרמת ביוב לתוואי נחל ארבל, הוביל לאיתור שלושה מזהמים מוואדי חמאם.

היות והמיקום הינו תחת אחריות של רשות המים, לאתר הגיע פקח מרשות הכינרת מלווה בפקח רשות המים ופקח ממועצת מגדל והשלושה ערכו ביקורת במספר אתרים במקום שחשפו שלושה מזהמים.

החשוד הראשון הינו בעל עסק מקומי, שהקים באופן פיראטי במחסן העסק שירותים ללא מערכת ביוב תקנית, כך ששפכי השירותים הוזרמו באופן ישיר לתוואי הנחל.

במקרה השני, אותר צינור שבור בסמוך לבית ספר במקום, ממנו זרמו שפכים לנחל  במקרה החשוב השלישי אותר עסק שהזרים שפכים מתוך חוסר ידיעה ובכמויות קטנות יחסית לנחל..

צוות הפיקוח המורחב של רשות הכינרת, רשות המים  ומועצת מגדל, התריע בפני השלושה על הפגיעה במי הנחל וחילק התרעות לתיקון באופן מידי של המפגעים. במהלך השבועות הקרובים יקיימו בדיקות חוזרות באזור על מנת לוודא תיקון הליקויים ועצירת הזרמת הביוב לתוואי הנחל.

חגי לוין מנהל יחידת הפיקוח והאכיפה ברשות  הכינרת ציין כי פקחי היחידה ימשיכו לבצע בדיקות תקופתיות פיקוח ואכיפה בדגש על זיהום מי הכינרת והנחלים מתוך שאיפה לשמור על ניקיון מקורות המים בהתאם לחוק ולטובת השמירה על איכות הסביבה ובריאות התושבים.