החל מיגון חוות המכלים של תש"ן בקריית חיים - 0404
+
החל מיגון חוות המכלים של תש"ן בקריית חיים המשרד להגנת הסביבה

החל מיגון חוות המכלים של תש"ן בקריית חיים

בעקבות דיון בביהמ"ש העליון ולאור דרישות המשרד להגנת הסביבה: החל מיגון חוות המכלים של תש"ן בקריית חיים במהלך שיסיר הסיכון מאירוע חומרים מסוכנים לאוכלוסייה; המהלך יושלם עד ינואר 2018.

ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה: "בית המשפט העליון אימץ את הדרישות להפחתת סיכון של אוכלוסייה מחומרים מסוכנים, וחייב את עיריית חיפה להוציא היתר בנייה לנושא. לאחרונה החל הקבלן לבצע את הפעולות במקום. המשרד ימשיך לפעול בנחישות לצמצום סיכונים במפרץ חיפה – גם בהתאם לתוכנית הלאומית שאושרה בממשלה להפחתת זיהום אוויר וסיכוני חומרים מסוכנים בחיפה"

סגן השר להגנת הסביבה, ח״כ ירון מזוז: ״אני מברך על החלטת בית המשפט העליון, שתביא להסרת החומרים המסוכנים מחוות המכלים ותסיר את הסיכון מאירוע חומרים מסוכנים. כבר לפני חצי שנה ירדתי לשטח במטרה לראות את הבעיה בעיניים, כאשר לשולחני הגיעו מקרים רבים בהם בשל סחבת בירוקרטית מפעלים אינם מקבלים היתרי בנייה בזמן, מה שמביא לכך שחייהם של אלפי אזרחים נמצאים בסיכון. כולי תקווה שפסיקה זאת היא תמרור אזהרה, לכל המעכבים והמתעכבים, שכן חיי אדם קודמים לכל הליך ארוך וממושך״

בעקבות דרישות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם למדיניות מרחקי ההפרדה מחומרים מסוכנים שהוא מיישם, דרש המשרד מטרמינל קריית חיים של חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) לבצע מיגון של שני מכלים שנמצאו כי הם מסכנים מבנים מסחריים קולטי קהל מסביב לחוות מכלי הדלק בקריית חיים, מבחינת חומרים מסוכנים. עבודות מיגון המכלים החלו בימים האחרונים.

בשל הליכים שהתנהלו בבית המשפט העליון, הגיעו הצדדים להסכמה על-פיה עיריית חיפה תוציא לחברת תש"ן את היתר הבניה הנדרש לצורך בניית המיגון וכי חברת תש"ן תתחיל בעבודות המיגון ותסיים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהיתר הרעלים שהוציא המשרד להגנת הסביבה – עד ינואר 2018.

לאחר מהלכים אלה, יוסר הסיכון מחומרים מסוכנים מחוות המכלים בקריית חיים כלפי פעילויות מסחריות ומושכות קהל הנמצאות מסביב לחוות המכלים. המשרד להגנת הסביבה ממשיך לעקוב אחר התקדמות עבודות המיגון של המכלים, כדי להבטיח שהעבודות יסתיימו כראוי, ובהתאם לדרישותיו.

מבזקיםלכל המבזקים