הסתיימה השביתה בפז – בית הזיקוק אשדוד - 0404
+
הסתיימה השביתה בפז – בית הזיקוק אשדוד חדשות 0404

הסתיימה השביתה בפז – בית הזיקוק אשדוד

 

בתום משא ומתן לילי שנערך אצל יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, הגיעו עובדי פז – בית הזיקוק אשדוד והנהלת החברה להבנות משמעותיות לקראת חתימה על הסכם חדש. תוקפו של ההסכם הוא לחמש שנים והוא מעניק תוספות בשיעור של כ-9% בכל שנה משנות ההסכם.

להלן עיקרי ההסכם:

1. תוספת שנתית בשיעור של 2.1% שמחציתה תינתן באחוזים ומחציתה שקלית. 2. יינתנו 200 דרגות בכל שנה. 3. הגדלת שכר מינימום מפעלי. 4. השוואת תנאים לעובדי דור ג׳ וביטולו – מחצית מעובדי דור ג׳ ייקלטו באופן מיידי כדור ב׳ והמחצית השניה ייקלטו בשנה הבאה. 5. תוספות ניהוליות למנהלי ביניים קיימים ועתידיים. 6. הגדלת תקציב ההנהלה לרווחה ועיגון הנושא בהסכם. 7. מכסות צבירת חופשה יעלו ל-60 עבור עובדי משמרות ול-80 עבור עובדי יום. 8. הפיכת רכיב אחזקת הרכב לרכיב פנסיוני (חלק משכר היסוד). 9. קליטת עובדי הקבלן המועסקים בביטחון. 10. עיגון החלת סעיפי זחילת השכר הקיימים (דרגות, תוספת ותק וגמולים) בשיעור ממוצע של 3.2% לשנה.

העובדים התחייבו לשקט תעשייתי לתקופת ההסכם בנושאים שהוסדרו בו.

שלווה אלישקווילי, יו"ר ועד העובדים: "אנחנו שמחים שההנהלה הבינה בסופו של דבר את הנחישות של העובדים וכן שעליה להתפשר כדי להגיע שנצליח לחתום על הסכם. מדובר בהסכם ראוי והוגן שמיטיב משמעותית עם עובדי בית הזיקוק. למעשה, מאז שנת 2015 ובעיקר בהסכם זה, הצלחנו לעמוד ביעד שהצבנו: החזרת חלק ניכר ממה שנלקח מאיתנו בהסכם 2011. אנחנו מודים ליו״ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, שגיבה אותנו לאורך כל הדרך ובסופו של דבר סייע לנו להגיע להסכם".

 

מבזקיםלכל המבזקים