צוות השרים לטיפול בניצולי השואה גיבש צעדי סיוע בתחומי הסיעוד, הדיור הציבורי והרווחה - 0404
+
צוות השרים לטיפול בניצולי השואה גיבש צעדי סיוע בתחומי הסיעוד, הדיור הציבורי והרווחה קובי גדעון, לע"מ

צוות השרים לטיפול בניצולי השואה גיבש צעדי סיוע בתחומי הסיעוד, הדיור הציבורי והרווחה

צוות השרים לסיוע לניצולי השואה, בראשות רה"מ בנימין נתניהו, קיבל הבוקר שורה של החלטות שיקלו על ניצולי השואה לממש את זכויותיהם.

בישיבה השתתפו שרי הבריאות, הבינוי והשיכון, הרווחה, המשפטים, שוויון חברתי, סגן שר האוצר, ראש רשות לניצולי השואה ויו"ר מרכז הארגונים לניצולי השואה בישראל.

צוות השרים בחן את הקשיים בהם נתקלים ניצולי השואה וגבש דרכים בהן המשרדים יכולים להקל על מימושן ולהתיר חסמים מיותרים.

• ביטול הצורך בטפסים לצורך קבלת שעות הסיעוד – יבוטל טופס הבקשה לתוספת שעות סיעוד שבמימון ועידת התביעות. זאת לאחר שיועברו לוועידת התביעות מלוא הנתונים הנדרשים ע״י הביטוח הלאומי וכל הגורמים הרלוונטיים.

• דיור ציבורי – הוחלט כי ניצולי שואה הממתינים לקבלת דיור ציבורי, יקודמו לראש התור להקצאת דירה. כמו כן, משרד הבינוי והשיכון יקבל את רשימת דיירי הדיור הציבורי ניצולי השואה, וינחה את החברות המאכלסות לבצע ביקור בית אצל כל אחד מהם, כדי לבחון את צרכי ההנגשה הנדרשים להם. כל דירה שתמצא בלתי נגישה תותאם באופן מידי.

• סיוע לעמותות בתחום הנצחת זיכרון השואה. הליך מילוי הטפסים יהיה קל יותר ויינתן מימון לשכירת רואה חשבון ממאגר החשכ"ל. כמו כן, הוחלט כי החשב הכללי יגבש הנחיות להקלה על הבירוקרטיה עמן מתמודדות העמותות, על מנת להביא לשיעורים גבוהים יותר של ניצול כספי התמיכות.

בפגישה הבאה יימשכו הדיונים באשר לתכלול תחומי הסיוע לניצולים, וימופו צרכיהם החברתיים והבריאותיים, בהתאם לעבודת המטה של הרשות לניצולי השואה, משרד הרווחה והרשויות המקומיות.