משרד הבריאות: הושמדו מוצרי דגים בחנות "ברבוניה" בכרמיאל - 0404
+
משרד הבריאות: הושמדו מוצרי דגים בחנות "ברבוניה" בכרמיאל חדשות 0404

משרד הבריאות: הושמדו מוצרי דגים בחנות "ברבוניה" בכרמיאל

 

בתאריך ה-6.6.17, נערכה ביקורת על ידי מפקח ורופא ווטרינר מחוזי מלשכת הבריאות המחוזית צפון ביחד עם הווטרינר הרשותי של עיריית כרמיאל. במהלך הביקורת נמצאו מוצרי דגים שמקורם לא ידוע, שיוצרו ללא רישיון יצרן, שלא סומנו כנדרש ושהוחזקו בתנאי תברואה ירודים. הטיפול במוצרי הדגים, אחסונם ושיווקם ללא התנאים הנדרשים בחקיקה עלול להזיק לבריאות הציבור.

בהוראת הווטרינר המחוזי הושמדו כ-284 ק"ג מוצרי דגים וכן, למקום הוצא צו הפסקה מינהלי בהוראת רופאת המחוז. משרד הבריאות ימשיך לנקוט בצעדי אכיפה כנגד עסק המזון.