מבצע אכיפה מוגבר למניעת חנייה אסורה בחניות נכים בקריית אתא - 0404
+
מבצע אכיפה מוגבר למניעת חנייה אסורה בחניות נכים בקריית אתא 0404

מבצע אכיפה מוגבר למניעת חנייה אסורה בחניות נכים בקריית אתא

עקב פניות רבות של תושבים בעלי מוגבלויות בנושא חנייה אסורה בחניות נכים ברחבי העיר יצא השיטור העירוני במבצע אכיפה נרחב למיגור התופעה. במסגרת המבצע נבדקו כל חניות הנכים בעיר במטרה לוודא שחונים בהם תושבים המורשים לכך ודוחות חולקו לתושבים שלא נשמעו לחוקי התעבורה.

במקביל, עקב ריבוי תלונות על מפגעי תנועה באזור מרכז העיר ממשיך השיטור העירוני במבצע האכיפה הנרחב למניעת עצירת רכבים בכביש, חנייה אסורה, חציית כביש שלא במעבר חצייה ועוד. מהשיטור העירוני נמסר כי, "לאחרונה אנו עדים לעלייה בתופעות בחנייה האסורה לרבות בחניית הנכים. אנו פועלים למיגור תופעות המהוות מטרד עבור התושבים ומקווים לשיתוף פעולה מלא של תושבי העיר במטרה לשמור על איכות החיים בעיר".