הגדלת מרחב הדיג בעזה תימשך שבועיים נוספים - 0404
+
הגדלת מרחב הדיג בעזה תימשך שבועיים נוספים תקשורת ערבית

הגדלת מרחב הדיג בעזה תימשך שבועיים נוספים

בהתאם להחלטה להגדיל את מרחב הדגה לרגל עונת הדיג המתרחשת בחודשים מאי – יוני, הוחלט להשאיר את מרחב הדיג על תשעה מייל (30 מייל מרובע) לשבועיים נוספים.

ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב ביטחונית.

ההחלטה להגדיל את מרחב הדגה מדרום לרצועת עזה לתשעה מייל (30 מייל מרובע) התקבלה בהתאם לעבודת מטה אשר נועדה לבחון מחד את הדרכים למניעת החריגות, בייחוד בעונת הדיג ומאידך לסייע להגדלת היקף פעילות ענף הדגה המפרנס אלפי משפחות ברצועת עזה.

ענף הדיג, המוערך כשני בחשיבותו ברצועת עזה, מהווה הן מקור מזון והן מנוע כלכלי לתושבים. הגדלת מרחב הדיג אשתקד הגדילה את היקף התוצרת הימית בכ-15% בהשוואה לשנת 2015. הגידול בהיקף התוצרת, נאמד ברווח שנתי של כמיליון שקלים, בנוסף למחזור הכנסות שנתי בהיקף של כשישה מיליון שקלים שמייצר ענף הדיג.

ממתפ״ש נמסר כי, כחלק מההיערכות למימוש הגדלת המרחב, התקיימו מפגשים משותפים למפקדת התיאום והקישור (מת"ק) לרצועת עזה יחד עם נציגי זרוע הים ונציגי איגודי הדייגים בעזה, משרד הקישור הפלסטיני וגורמים ממשרד החקלאות הפלסטיני על מנת להציג את המשמעויות וצעדי הביטחון שינקטו למניעת חריגות של דייגים ולמקסום פוטנציאל עונת הדגה.

יישום צעד זה, מותנה בכך שהדייגים יכבדו את ההסכמות ולא ינצלו זאת להברחות ולחריגות מהטווחים ומהמיילים כפי שסוכמו.