לשכת רה״מ: ״אין שום מכסות ביו״ש ולא קיימת מגבלה מספרית״ - 0404
+
לשכת רה״מ: ״אין שום מכסות ביו״ש ולא קיימת מגבלה מספרית״ 0404

לשכת רה״מ: ״אין שום מכסות ביו״ש ולא קיימת מגבלה מספרית״

לשכת ראש הממשלה בעקבות השיח על מכסות בבנייה ביו״ש: ״אין שום מכסות ולא קיימת מגבלה מספרית.

הקבינט החליט פה אחד על מדיניות בנייה ביו״ש. כל האישורים לבנייה נעשו בהתאם לכללים הללו״.