איזהו גיבור הכובש את יצרו - על פרשת השבוע - 0404
+
איזהו גיבור הכובש את יצרו – על פרשת השבוע 0404

איזהו גיבור הכובש את יצרו – על פרשת השבוע

בפרשת נָשֹׂא אנו קוראים בין היתר על דיני נזיר ובכך עוסקת גם ההפטרה- בשמשון הגיבור שהיה נזיר.

נזיר הוא אחד שפורש מתאוות חומריות של העולם הזה, ואעפ"י שיש בכך מעלה, התורה לא מעודדת נזירות אלא דווקא *שילוב נכון של כוחות הנפש והגוף.

שמשון, שהיה בעל נזירות מיוחדת, הוא השופט היחיד שזכה לתואר "הגיבור", משום ש היכולת שלו להתאזר בגבורת הנפש ולכבוש את יצרו היא זו שמקנה גם כוחות גוף.

שבת שלום ומבורך מפורום רבנים צבאים במילואים.