בשורה לנהגים: כביש מספר 1 יפתח בשבוע הבא - 0404
+
בשורה לנהגים: כביש מספר 1 יפתח בשבוע הבא נתיבי ישראל

בשורה לנהגים: כביש מספר 1 יפתח בשבוע הבא

ביום ראשון בלילה (4 ביוני), יפתחו לתנועה שלושה נתיבים של כביש מספר 1, בקטע שבין מוצא לשער הגיא. ביום חמישי  בבוקר (8 ביוני), יפתחו לתנועה שלושה נתיבים של קטע הדרך המקביל, בין שער הגיא למוצא.

שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ סיכם עם מנכ"ל חברת נתיבי ישראל, ניסים פרץ והמפקח על התעבורה במשרדו, מאיר חן על העלאת מהירות הנסיעה בקטעי הכביש החדשים ל-100 ו-110 קמ"ש (למעט מנהרות הראל) בהתאם לתנאי הדרך. לאחרונה חברת נתיבי ישראל השלימה את סלילת הנתיב השלישי בשני קטעים מרכזיים של הכביש החדש, מנהרות הראל וגשר מוצא. פתיחת הנתיב השלישי בשני קטעים אלה, צפויה לאפשר זרימה מהירה יותר של התנועה.

חברת נתיבי ישראל החלה לרבד קטעים בכביש 1, בין שער הגיא למוצא, בשכבת אספלט נוספת, במטרה לאפשר נסיעה נוחה ובטוחה. ריבוד הכביש צפוי להסתיים בתוך חודש וחצי. בנוסף לכך, יושלמו העבודות להקמת הרמפות הפנימיות של הכביש וגינון בצידי הכביש.

השר כץ ציין, כי כביש ירושלים תל אביב המשודרג הוא פרויקט בעל חשיבות לאומית, שנועד לחזק את הבירה ולשרת את כל תושבי המדינה ואת עשרות אלפי הנהגים הנוסעים מידי יום לירושלים וממנה. "הפרויקט כלל הוספת נתיב שלישי לכל אורך הכביש, שיפור עקומות וביטול סיבובים חדים ועליות תלולות, המשדרגים באופן דרמטי את בטיחות הכביש", הוסיף כץ.

חברת מוריה תפרסם בקרוב מכרז להקמת הפרדה מפלסית בגינות סחרוב, הכולל מחלף שיבטל את הרמזורים עד הכניסה לירושלים. עלות הפרויקט נאמדת בכ-330 מיליון שקלים. במסגרת העבודות יוקם נתיב שלישי, בין מוצא לכניסה לירושלים, שישמש נתיב לתחבורה ציבורית (נת"צ). בכך תתאפשר נסיעה ישירה של התחבורה הציבורית ממוצא ועד לתחנה המרכזית בירושלים.

במסגרת שדרוג כביש מספר 1, נסלל כביש חדש בטוח בעל שלושה נתיבים, לכל כיוון, תוך ביטול סיבובים חדים, עליות תלולות והוספת שוליים רחבים בצדי הדרך. הפרויקט כלל, הקמת מערכת מסועפת של גשרים ומנהרות וכן שלושה מחלפים חדשים, בנווה אילן, חמד והראל.

דגש מיוחד ניתן להיבט הנופי והאקולוגי. באזור שער הגיא הוגבה הכביש מעל המפלס הקיים, כדי לשמור על הנוף הייחודי. בקטע שבין שער הגיא לשורש הוקם גשר אקולוגי למעבר בעלי חיים הגדול ביותר בישראל. באזור ישנם עשרות סוגים של בעלי חיים היכולים מעתה להתאחד עם בעלי החיים בין שני עברי הכביש.