סאטקום מערכות פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2017 - 0404
+
סאטקום מערכות פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2017 ענבל מרמי

סאטקום מערכות פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2017

 

מתחילת השנה חתמה החברה על עסקאות חדשות וממשיכות בהיקף מצטבר של למעלה מ-43 מיליון דולר בקניה, אוגנדה, זמביה, גאנה וקונגו. הערכת השווי של החזקת החברה ב-5.9% ממניות 'וואיוק', נכון ל- 31.12.16 הסתכמה בכ-9.7 מיליון דולר, ולא חל שינוי בשווי במהלך הרבעון הראשון.

 דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה: "אנו משלימים רבעון ראשון מצויין המצביע על מגמת הצמיחה בחברה ועל יישום מוצלח של האסטרטגיה. ברבעון זה הצלחנו לחצות את רף ההכנסות של 10 מליון דולר ברבעון. כדי לשמר הישג זה, אנו פועלים לחיזוק מנועי הצמיחה של החברה, תוך יצירת מיזמים חדשים הצפויים לספק לחברה תזרים נוסף, כדוגמת פעילות ה- O3B במסגרתה התקשרה החברה בחוזה לאספקת שירותי לווין למפעיל סלולרי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. פעילות ה- O3Bממשיכה לצמוח בקצב משביע רצון. בתחום הסיבים החברה חתמה במהלך הרבעון על הסכם עם חברת סלולר בינלאומית מהגדולות באפריקה לאספקת שירותים בשלוש מדינות. אנו ממשיכים לזהות את יבשת אפריקה כמקור לצמיחה בפעילות החברה בעתיד. כפי שציינתי עם פרסום תוצאות הרבעון הרביעי, אנו ממשיכים לראות פעילות חזקה וצופים כי זו תמשך לאורך השנה".

 סאטקום מערכות מקבוצת יורוקום, העוסקת במתן שירותי תקשורת, באמצעות תשתית לוויין ותשתיות נוספות, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2017.

תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2017: ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-10 מיליון דולר לעומת כ-8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-24.6%. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעסקאות חדשות בתחום שירותי תקשורת הנתונים ומגידול במכירות השירותים וממכירות ציוד חד פעמיות בתחום התקשורת הלוויינית הניידת.

ההכנסות מתחום שירותי תקשורת הנתונים היוו כ-74% מהכנסות החברה ברבעון, גידול של כ-9.6% לעומת הכנסות המגזר ברבעון המקביל. ההכנסות מתחום התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-25% מהכנסות החברה ברבעון, גידול של כ-130% לעומת הכנסות המגזר ברבעון המקביל.