אושרה תוכנית לסילוק מפגעים, ביוב ושדרוג בשכונות הערביות בירושלים - 0404
+
אושרה תוכנית לסילוק מפגעים, ביוב ושדרוג בשכונות הערביות בירושלים

אושרה תוכנית לסילוק מפגעים, ביוב ושדרוג בשכונות הערביות בירושלים

מצמצמים מפגעים סביבתיים בירושלים: הממשלה אישרה את תוכנית השר להגנת הסביבה לסילוק מפגעי פסולת וביוב ושדרוג תשתיות בשכונות הערביות בירושלים, וצמצום זיהום אוויר מתחבורה בעיר. היקף התקצוב הכולל של התוכניות: כ-201 מיליון שקל – כ-177 מיליון שקל לתוכנית למזרח ירושלים ו-24 מיליון שקל לתוכנית צמצום זיהום אוויר מתחבורה.

השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת, ח"כ זאב אלקין: "יזמנו היום בישיבת הממשלה מספר החלטות חשובות מאוד לחיזוקה של ירושלים ולרווחת תושביה. אחד התחומים שבאים לידי ביטוי בהחלטות הממשלה היום הוא התחום הסביבתי ובו החלטות תקדימיות: האחת, תוביל לשינוי דרמטי בכל הקשור לפסולת וביוב במזרח העיר. כמי שמאמין בירושלים מאוחדת, אני רואה במזרח העיר כפרויקט לאומי ולכן לא יתכן שתהיה בעיר מערכת ביוב בסגנון ימי הביניים. חיבור השכונות הערביות והטיפול במפגעי התברואה ישפר גם את איכות החיים ופני הסביבה של תושבי מזרח העיר.

ההחלטה השנייה תביא להתמודדות עם זיהום אויר מתחבורה שממנו סובלת ירושלים. זיהום אוויר מתחבורה מהווה אחת מהסיבות העיקריות לפגיעה הקשה בבריאותם של תושבי מדינת ישראל ולכן המשרד מגבש תוכנית לטיפול ברמה הלאומית. ירושלים נבחרה גם בזכות מעמדה הייחודי וגם לאור היותה אחת מהערים המזוהמות ביותר מתחבורה במדינה, להיות בין המקומות הראשונים בהם תיושם התוכנית. מגיע לתושבי עיר הבירה ולמליוני התיירים המבקרים בה לנשום אויר נקי ברחובותיה של ירושלים"

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "זהו צעד ערכי וחשוב מאוד. אנחנו ממשיכים להוביל בסיוע לאלו שידם אינה משגת בהפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים, בלי הבדלי דת וגזע"

הממשלה אישרה היום (א'), לפני שעה קלה, את התוכנית של השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת, ח"כ זאב אלקין, לצמצום מפגעים סביבתיים במספר תחומים, בדגש על השכונות הערביות בעיר. התוכנית תתמקד בצמצום מפגעי פסולת ושפכים בשכונות הערביות בירושלים, והפחתת זיהום אוויר מתחבורה בכל העיר.

 צמצום מפגעים ושדרוג תשתיות בשכונות הערביות: במסגרת תוכנית זו, המשרד להגנת הסביבה יקצה 90 מיליון שקל לתשתיות לטיפול בפסולת הביתית בשכונות הערביות בירושלים. בנוסף, המשרד להגנת הסביבה יקצה כ-16 מיליון שקל לטיפול, הסדרה ואכיפה של פסולת בניין בירושלים, ושיקום שטחים שבהם יש מפגעי פסולת גדולים. תאגיד הגיחון יקצה 61 מיליון שקל לתשתיות ביוב חדשות בשכונות הערביות בירושלים. 10 מיליון שקל נוספים יוקצו על-ידי משרד האוצר לפעולות חינוך, הסברה ופעילות קהילתית במזרח העיר. סך הכול: הקצאה של כ-177 מיליון שקל לתוכנית זו.

 השכונות הערביות בעיר ירושלים הפכו למפגע תברואתי וסביבתי, הפוגע באיכות החיים של התושבים המקומיים. זאת, בשל הצמיחה המואצת של האוכלוסייה, לצד היעדר תשתיות מתאימות ושירותים עירוניים נאותים. בין ובתוך השכונות נערמו מוקדים רבים של פסולת בניין. בתים רבים אינם מחוברים למערכת ביוב עירונית, ושפכים גולמיים מוזרמים באופן חופשי לסביבה. ברבות מן השכונות אין פינוי מוסדר של פסולת ביתית, וכתוצאה מכך חשופים התושבים למפגעי מזיקים ומחלות. בלית ברירה, כדי לצמצם את כמויות הפסולת, מבוצעת שריפה – הגורמת למטרדי ריח וזיהום אוויר קשים.

כדי לחולל שינוי במצב הקיים, קיים הכרח לביצוע טיפול שורש במצב התשתיות בשכונות הערביות בירושלים. מטרת התכנית היא טיפול בבעיות הסביבתיות בשכונות הערביות בירושלים, וזאת במסגרת יישום היעדים של המשרד להגנת הסביבה לקידום אוכלוסיות בפריפריה החברתית של ישראל וכן אוכלוסיה שאינה יהודית.

 מדובר במענה ייחודי לתושבי השכונות הערביות בירושלים מצד רשויות המדינה, הכולל שיפור התשתיות והשירותים בתחום הפסולת, הביוב והחינוך. התכנית המוצעת, אשר הוכנה על-ידי המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד ירושלים ומורשת, עיריית ירושלים ותאגיד הגיחון, כוללת שיפור תשתיות איסוף ופינוי הפסולת הביתית: שדרוג והקמת צנרת להולכת השפכים: שיקום שטחים והסרת מפגעי פסולת בניין: וביצוע פעילות חינוכית להעלאת המודעות לנושאי הסביבה בקרב האוכלוסייה. מטרת התכנית לשפר את איכות הסביבה בשכונות הערביות כדי להתאימה לשאר חלקי העיר, לטובת כלל הציבור המתגורר בעיר ירושלים.

 צמצום זיהום האוויר מתחבורה בירושלים: במסגרת תוכנית זו, המשרד להגנת הסביבה יקצה 10 מיליון שקל לסיוע לעיריית ירושלים בהקמת אזור אוויר נקי במרכז העיר, שאליו תוגבל הכניסה לרכבי דיזל מזהמים. 10 מיליון שקל נוספים יוקצו על-ידי המשרד להגנת הסביבה לסבסוד התקנת מאות מסנני חלקיקים. המסננים יותקנו ב-100 אוטובוסים ראשונים עד סוף 2017. בנוסף, יירכשו 10 אוטובוסים חשמליים, על-ידי חברות התחבורה הציבורית הפועלות בירושלים, בסיוע כספי של המשרד להגנת הסביבה בסך כולל של 4 מיליון שקל. סך הכול: הקצאה של 24 מיליון שקל לתוכנית זו.

 העיר ירושלים היא הגדולה בערי בישראל, והיא מהווה מרכז מטרופוליני, תעסוקתי, כלכלי וחברתי. בירושלים עומס תחבורתי כבד, אשר מביא לפליטת מזהמים מוגברת, כפי שנמדד על ידי תחנות ניטור האוויר הצמודות לצירי תחבורה ראשיים בעיר. היקף התנועה בעיר צפוי לעלות עם השנים וכך להעלות את היקף זיהום האוויר. מטרת התכנית היא להביא לצמצום הזיהום מרכבי דיזל בעיר ולשפר באופן משמעותי את בריאות התושבים ואיכות חייהם. הפעילות המתוכננת תכלול הגדרה של "אזור אוויר נקי" במרכז העיר ירושלים, אשר יורחב בהמשך למרכז החרדי של העיר, ומרכז העיר המזרחי. בנוסף, יינתן סיוע במימון מסננים להפחתת זיהום האוויר מרכבי דיזל ישנים וסיוע ברכישת אוטובוסים חשמליים מופחתי זיהום.