מרכז ליב"ה על דו"ח נציב קבילות החיילים: "מקווים שמקבלי ההחלטות יפסיקו להלחם ברבנים" - 0404
+
מרכז ליב"ה על דו"ח נציב קבילות החיילים: "מקווים שמקבלי ההחלטות יפסיקו להלחם ברבנים" מתוך סרטון וידאו

מרכז ליב"ה על דו"ח נציב קבילות החיילים: "מקווים שמקבלי ההחלטות יפסיקו להלחם ברבנים"

דו"ח נציב קבילות חיילים אישר לחלוטין את טענות הרבנים, טענות ארגונים שונים וכן את טענות מרכז ליב"ה – ליבה יהודית בציבוריות הישראלית.
 
במשך חודשים ארוכים תקפו גורמים בצה"ל את הרבנים, שר הביטחון אביגדור ליברמן בז להם וכך גם כלי תקשורת שונים, אלא שדו"ח נציב קבילות החיילים אישר את טענות הרבנים ולא את טענות הצבא ובראשו שר הביטחון.
 
 
כפי שפורסם בחדשות 0404, קבע הנקח"ל כי, "פקודת הזקנים לא חוקית" – לאחר שחיילים דתיים גולחו בכוח ובניגוד לפקודה. "מפקדים נכנסים למגורי חיילות ללא התראה" – ביחס לשירות המעורב וכן ציין כי קיימת "ירידה במוטיבציית חיילות לשרת כלוחמות".
 
ממרכז ליב"ה נמסר בתגובה: "דו"ח נציב קבילות החיילים מאשר את טענותינו. פקודת השירות המשותף שמה בראש ערכי הצבא את שילוב הנשים על חשבון הכשירות המבצעית וטובת החיילות. הדו"ח מצביע על כך שהגדודים המעורבים מתאפיינים במוטיבציה נמוכה הן בקרב הבנים והן בקרב הבנות טכן נתוני נשירה מובהקים במהלך ההכשרה . אחת הסיבות המרכזיות שאליהן מפנה המבקר היא כפיה של מפקדים וחיילים לשרת בגדודים מעורבים בניגוד לרצונם.   
 
חוסר רצון זה הוא תמרור אזהרה ביחס לתפקוד הגדודים המעורבים. חיילים אלו יכלו לשרת ביחידות קרביות אך למען ערכי שילוב הנשים הם שולבו ביחידות מעורבות שהוקמו ושתפקודן לקוי. 
 
כמו כן מצביע המבקר על תשתית בלתי הולמת לקליטת הלוחמות הן בצד הרפואי והנפשי והן בהתאמה לכללי השילוב הראוי שיש בהם כדי להגן על פרטיותן של הלוחמות. מסקנות אלו יחד עם תוצאות הבדיקה ביחס לפקודת הזקנים שאינה עומדת במבחן החוק צריכות להדיר שינה מעיני כל מי שעוצמתו ואחדותו של צה"ל חשובים לו.
 
אנו מקווים שמקבלי ההחלטות יקחו אחריות, יפסיקו להלחם ברבנים ובארגונים השונים המתריעים בשער ויחשבו מסלול מחדש לאור ערכי צה"ל האמתיים של ניצחון, מבצעיות ואחדות כלל הלוחמים".