נציב קבילות החיילים: "פקודת הזקנים לא חוקית", "מפקדים נכנסים למגורי חיילות ללא התראה", "ירידה במוטיבציית חיילות לשרת כלוחמות" - 0404
+
נציב קבילות החיילים: "פקודת הזקנים לא חוקית", "מפקדים נכנסים למגורי חיילות ללא התראה", "ירידה במוטיבציית חיילות לשרת כלוחמות" עדן מולדבסקי, משרד הביטחון

נציב קבילות החיילים: "פקודת הזקנים לא חוקית", "מפקדים נכנסים למגורי חיילות ללא התראה", "ירידה במוטיבציית חיילות לשרת כלוחמות"

את הדו"ח הזה לא יאהבו לראות בציבור הדתי ובטח שרבני הציבור יסלדו ממנו, אבל הם יכולים לפחות לומר כעת בקול רם: "אמרנו לכם".

במשך תקופה נאבקים בחדשות 0404 בבעיית הזקנים. צה"ל גילח בכוח חיילים דתיים וכאלה שזו אמונתם ועבר על התקנון שלו עצמו. נציב קבילות החיילים, אלוף במיל' יצחק בריק מבהיר למעשה כי כל מה שפורסם בחדשות 0404 היה אמת לאמיתה וכי בצה"ל לא דייקו, בלשון המעטה, בחלק מהתשובות למקרים שהוצגו בפניהם. מערכת חדשות 0404 התערבה בזמנו והביאה לביטול גילוח של מאות חיילים. בשנת 2016 נרשמו "פי 10 יותר קבילות בתחום המשטר והמשמעת במחנה הוגשו ב-2016 (525 לעומת 51 קבילות ב-2015). רובם בנושאי פקודת גידול הזקנים".

אבל לא רק זקנים. עוד פרשה בוערת שעמדה על הפרק היא השירות המעורב וחיילות ליחידות קרביות. נציב קבילות החיילים מגלה כי הפרויקט נכשל. נכשל גם מבחינת המוטיבציה לשרת וגם מבחינת צנעת הפרט ובעיות שנוצרו עקב הרצון להקים בכוח גדודים מעורבים.

"לאחר ההצבה בגדודים מסתמנת בקרב החיילות ירידה במוטיבציה לשרת כלוחמות וכן ניכרת שחיקה במוטיבציה לשרת שירות קרבי בקרב הבנים", קבע הנציב והוסיף: "שיעור החיילות הנושרות בתחילת ההכשרה נראה בצורה בולטת לעין".

הנציב הוסיף וציין ביחס לשירות המעורב: "במקרים מסוימים מפקדים נכנסו למגורי בנות ללא התראה מוקדמת ולוחמות נאלצו להתקלח במקלחות הבנים, בשל מספר זעום של מקלחות ושירותים ביחס למספר הלוחמות"

בין היתר מצא הנקח״ל אירוע חמור ויוצא דופן בו  "מפקד יחידה הכריח את כל החיילים ביחידה להתגלח עד לקבלת התשובות לגבי שאלות שהגישו בנוגע לגידול הזקן. הדבר כאמור בניגוד לפקודת הצבא".

הנקח"ל: "הוצפתי בקבילות בנושא. כעת, משהתרשמתי לעומק  מהסוגיה ומשחלפה לה תקופת "חבלי הלידה", מבקש אני להצביע על הפערים ביישום ההנחיות ועל הבעייתיות המובנית בהנחיות עצמן".

הנציב הציג דוגמאות: "חייל בשירות החובה הגיש קבילה שבה הלין כי מפקד יחידתו ביקש מכל חייליו להתגלח עד לקבלת התשובות לבקשות לגידול הזקן שהגישו, דבר אשר עומד בניגוד לאמור בפקודות הצבא, ולפיו חיילים ייהנו מ"חמת הספק" ויורשו לגדל זקן עד להשלמת ההליך ועד לקבלת תשובה סופית בעניינם. בקבילה אחרת הסביר מפקד גדוד לחייליו כי ימליץ על אישור בקשות לגידול זקן לחיילים דתיים ולבעלי ליקויים רפואיים בלבד, ובכך קבע כלל גורף אשר, כשלעצמו, מנוגד לפקודות המורות להקפיד על בחינה פרטנית של כל בקשה לגופה. בקבילה אחרת נאמר לחייל כי בקשתו, שזה לא מכבר אושרה, נשללה ותיבחן מחדש בשל "הנחיה מלמעלה" ולפיה רק עשרה אחוזים מכל חיילי האגף שבו הוא משרת יורשו לגדל זקן מאיזושהי סיבה. שוב משתמע, בניגוד לפקודות ולרוח ההנחיות אשר אינן מגדירות מכסת אישורים, ובלבד שכל האישורים יאושרו ברוח הפקודות".

הדו"ח השנתי לשנת 2016:

6,758 קבילות הוגשו בשנת 2016 (+6%) ו-58% מהקבילות שטופלו נמצאו מוצדקות

נושאי הטיפול הבולטים בשנת 2016:

 • השפעות קיצוצי כוח האדם בצה"ל: משבר תומכי הלחימה ביחידות השדה ופיטורי משרתי הקבע, ומנגד שיפור במערך הנגדים בימ"חים
 • ירידה במוטיבציה של מפקדים, לוחמות ולוחמים לשרת ב'גדודים המעורבים'
 • גילויי אלימות וגזענות על רקע מיני, מוצא וצבע עור
 • שינויים בצה"ל הפוגעים בזכויות החיילים (למשל, פקודת גידול הזקנים)
 • שירותי הרפואה בצבא

תקציר הדו"ח- עיקרי הנושאים:

שנת 2016 אופיינה בקבילות רבות, שהן פועל יוצא של השינויים הרבים שהתרחשו במהלך שנה זו, בדגש על אופן הטמעתם: זמן התראה קצר, החלה רטרואקטיבית ואי קיום תהליכי הסברה מספקים. דוגמאות בולטות: אי צבירת ימי חופשה לאנשי הקבע עבור שנת 2015, השינוי במדיניות חופשות חיילי החובה, אופן ביצוע תהליך הפיטורים משירות קבע והוצאה לגמלאות, פקודת הזקנים, אתר האינטרנט לחיילי המילואים ועוד.

שירות הנגדים בימ"חים של צה"ל  (עמ' 18)

תהליכים משמעותיים לשיפור המצב בימ"חים לאחר שבשנה שעברה התריע הנציב על משבר במערך הנגדים בימ"חים, כשהצעירים משתחררים בתום שלוש שנות שירות בממוצע והנגדים הנותרים, בעלי הניסיון הרב, פורשים לגמלאות. הדבר עלול להתבטא בעלויות כספיות, אשר עלולות להיות גבוהות יותר מהחיסכון בכוח אדם בשל חוסר טיפול ואחזקה.  הנציב משבח את ראש אט"ל הנוכחי ש'הרים את הכפפה' והניע תהליכים לטיפול בנושא.

השפעה ראשונית של קיצוצי כוח האדם על מערך תומכי הלחימה ביחידות מערך השדה בצה"ל  (עמ' 21)

חשש ממשבר אמון במערך תומכי הלחימה (תומכ"ל). פער בכוח האדם מול ריבוי משימות. שחיקה בגיוס ובאיוש של בעלי תפקידים. אנשי הקבע הצעירים, שאך סיימו את שירות החובה, אינם מתכוונים להמשיך בשירות קבע נוסף. "קצין אחד מבצע תפקיד אשר בעבר ביצעוהו שני בעלי תפקידים או שלושה".

נגדים בעלי ותק שירות של למעלה מ-20שנה, העתידים לפרוש לגמלאות, אינם יכולים להעביר את הידע והניסיון שצברו לדור העתיד, שנמנע מלהמשיך בשירות הקבע. קצינים בדרגות רס"ן וסרן נמצאים בחוסר ודאות. כתוצאה ממודל הקבע הנוכחי הם אינם סומכים על אופק שירות ארוך טווח (עמ' 34).

ממצאים חמורים בתחום איוש בעלי התפקידים במערכי האחזקה והלוגיסטיקה– "תפקידים מרכזיים בתחום האחזקה, החימוש והלוגיסטיקה אינם מאוישים".  "לצורך מענה אחזקתי של עשרות כלי רק"מ, יש נגד אחד המשמש גם כחשמלאי וגם כמכונאי, ולעזרתו ארבעה חיילים, שנפלטו מכמה מסגרות.. ואשר חלק נכבד מהם אינו משלים שירות חובה מלא כלל" (עמ' 30).

כוח האדם במערך הרפואה ובריאות הנפש (עמ' 33)- רופא אחד נדרש לתת מענה רפואי ליותר מ-1,000 חיילים כאשר לצידו שני חובשים בלבד. בעקבות כך חיילים נאלצים ללכת ולקבל מענה רפואי ביחידות אחרות. בדיקה שנערכה העלתה כי במהלך מחזור אימונים של גדוד הפיקוד, מחסירים החיילים היוצאים מהבסיס לצורך מענה רפואי מאות רבות של ימי אימון. בתחום בריאות הנפש המצב דומה- שני קציני בריאות הנפש אמונים על יחידה המונה למעלה מ-3,000 חיילים.

הגדודים המעורבים במערך הגנת הגבולות והאיסוף הקרבי: (עמ' 42)

הנציב רואה בשילוב נשים בלחימה ערך עליון לשם עמידה במשימות צה"ל בהתאם לצרכיו ולשם מימון ערך השוויון. "בחלוף 12 שנה ממועד הקמת גדוד ה"קָרָקָל", נראה כי יושמו לקחים חשובים ומובהקים בהליך הכשרת הלוחמים והלוחמות בגדודים החדשים שבסמכות מערך הגנת הגבולות". עם זאת מצביע הנציב על ירידה במוטיבציה של הלוחמים ופער בין ציפיות הלוחמות לבין המצב הקיים לאחר הצבתן בגדודים המבצעיים. "לאחר ההצבה בגדודים מסתמנת בקרב החיילות ירידה במוטיבציה לשרת כלוחמות, וכן ניכרת שחיקה במוטיבציה לשרת שירות קרבי בקרב הבנים":

 • מפקדים שנקלטו כמפקדים בגדודי 'חי"ר קל גבולות' נקלטים שם לעיתים כברירת מחדל. הם אינם מקצועיים דיים ואינם מבינים לעומק את משמעות הפיקוד במערך החדש. הם לא תמיד רואים בתפקידם שליחות. מרבית המפקדים הם גברים אשר לא שירתו בגדודים מעורבים וחוסר הרצון להוות דוגמה אישית משפיע על המוטיבציה של החיילות. לעתים, המפקדים ביחידות הללו מסיימים את תפקידם, טרם זמנם ומביעים מורת רוח מהצבתם בגדודי 'חי"ר קל'.
 • במקרים מסוימים מפקדים נכנסו למגורי בנות ללא התראה מוקדמת ולוחמות נאלצו להתקלח במקלחות הבנים, בשל מספר זעום של מקלחות ושירותים ביחס למספר הלוחמות.
 • חלק מהמיועדים לשירות ביטחון אשר רוצים לשרת בקרבי, מעדיפים לשרת בגדודים, שאינם מעורבים. חוסר המוטיבציה מתבטא בכך שחיילים אינם מקבלים את היחידה אותה הם ביקשו.
 • שיעור החיילות הנושרות בתחילת ההכשרה נראה בצורה בולטת לעין. הן חשות כי משווים אותן ליכולותיהם וכישוריהם של הלוחמים בפלוגות החי"ר.

בימים אלה מתקיימת עבודת מטה נרחבת בהובלת מפקד זרוע היבשה, אשר יהיה בה כדי לתת מענה לסוגיות שהעלה הנציב, לרבות הקמת בא"ח אחוד, תשתיות והכשרות מותאמות. בכוונת הנציב להמשיך וללוות נושא חשוב זה.

סוגיות בפיקוד ובמנהיגות (עמ' 59)

בשנת 2016 חלה עליה במספר הקבילות החמורות בכלל ובדגש על קבילות המופנות כנגד מפקדים בכירים יחסית (דרג מ"פ, קצינים בדרגת רס"ן). קבילות אלו מאופיינות בתלונות על אלימות פיזית ומילולית. בין השאר נרשמה עליה בקבילות על התבטאויות לא הולמות של מפקדים, בדגש על התבטאות גזענית כנגד יוצאי אתיופיה, עלייה במספר קבילות של תצפיתניות (ומטעמן) בעיקר בסוגיות פיקודיות ובשל עומס עבודה (פחות קבילות בנושאי תשתית ותנאים פיזיים).

ישנם מפקדים שמתנהלים בצורה פסולה כדי להתקרב לחייליהם ולדבר בשפתם, או כאלו המתנהלים מתוך שיכרון כוח, מרגישים שמותר להם לנהוג באלימות בשל מעמדם.

פגיעה בחייל על רקע נטייתו המינית (עמ' 62+עמ' 185). בסרטון שהפיקו גורמי פיקוד לחייליהם לקראת סיום קורס, שנועד לכאורה, לבדר את החיילים, הקרינו המפקדים קטע מסרט בו מתרחשת נשיקה בין שני גברים בתא-כלא, וברגע הנשיקה התפרסה על כל המסך תמונת החייל. הרמיזה הייתה חד משמעית לגבי נטייתו המינית. הסרטון הוקרן ללא רשותו של החייל וללא בקשת רשות ופגעה בו עמוקות. לאחר הקבילה טענו המפקדים שהסרטון היה הומוריסטי והוא משודר בכל סוף קורס, הם לא התכוונו 'להוציאו מהארון'. לאחר הקבילה, התנצלו המפקדים על העוול שנגרם לחייל, קיבלו מכתב אישי מהנציב, בו העיר להם על התנהגותם ומסורת שידור סרט זה בסיום הקורס הופסקה.

בשנה החולפת חלה עלייה בקבילות החיילים אשר הרגישו כי מעליבים אותם על רקע צבע עורם ומעמדם: (עמ' 65-66) חיילת ממוצא אתיופי התלוננה כי המפקדת שלה התבטאה באופן פוגעני כלפיה, כולל שאלות חודרניות לגבי צבע עורה. המפקדת המשיכה למרות בקשת החיילת שתחדל (ראו גם עמ' 175).

דוגמאות למפקדים אשר מתנהלים בשיכרון כוח מול חייליהם:

מפקד השליך מחסנית נשק לעבר חיילים- במהלך שיחת נזיפה של מפקד פלוגה בשלושה חיילים, לא שלט המפקד בכעסו והחל מקלל את החיילים וזורק לעברם חפצים קהים כמו מחורר ומחסנית נשק. (עמ' 75+ עמ' 188)

נגד ריסס דיאורדורנט בפניו של חייל (עמ' 74+ עמ' 176).

מפקד אמר לחייל ש"ישבור לו את העצמות" (עמ' 76)

מפקד אמר לחייל שאיים לפגוע בעצמו "אם אתה גבר, תחתוך תחתוך" (עמ' 178)

מ"פ מנע מתצפיתניות לאכול בחדר האוכל והכריח אותן לאכול מנות קרות (עמ' 173).

תרבות השקיפות והפתיחות (עמ' 85)

מ"פ לא דיווח כראוי למג"ד ולמח"ט על אירוע של משחק בנשק. אירוע כזה מחייב חקירה של משטרה צבאית. דוגמה נוספת- חיילים יצאו עירומים למסדר והאירוע לא דווח למפקדים באופן סדיר. מטיפול של המח"ט בנושא התגלה מסורת של תופעות חמורות אשר השתרשו ביחידה. חיילים רבים חוששים לספר למפקדים על דברים המתרחשים ביחידה כדי לא להיקרא מלשינים. במצב כזה עלולה להתפתח תופעה חמורה של קשר של שתיקה וטיוח הבעיות. גם תדמית המפארת את היחידה מסתירה לעיתים מצב שונה לחלוטין.

שינויים בצה"ל הפוגעים בזכויות החיילים ובתנאי שירותם (עמ' 93):

פקודת גידול הזקנים– מפקד יחידה הכריח את כל החיילים ביחידה להתגלח עד לקבלת התשובות לגבי שאלות שהגישו בנוגע לגידול הזקן. הדבר כאמור בניגוד לפקודת הצבא.

פיטורי משרתי הקבע במסגרת תר"ש גדעון (עמ' 106). קבילות רבות הגיעו ממשרתי קבע, שטענו כי "המערכת מנסה להיפרד מהם בהקדם ותהליכי הפרישה נעשים בחיפזון וללא בדיקת כלל ההיבטים שעלולים לפגוע במשרתים". לעתים עלה כי הליכי השחרור הם מנוכרים ואינם נעשים בצורה מכובדת וראויה כיאה לאנשים שבחרו לשרת את מדינת ישראל ואת הצבא.

שירותי הרפואה בצה"ל ואחריות המפקדים לבריאות חייליהם- אי כיבוד המלצות רפואיות, פטורים והקלות וכן הפעלת שיקול דעת שאינו במקומו בנוגע למצב רפואי של חיילים. אמירות מבטלות ומזלזלות ואי מתן משקל ראוי של מפקדים לטענות רפואיות. בנוסף לפערים בכ"א של מטפלים, המביאים לפגיעה ברציפות הטיפול ובזמינות המענה, קיימים פערי טכנולוגיה משמעותיים הפוגעים באיכות הטיפול בחיילים. מערכת התיק הרפואי הממוחשבת בצה"ל מיושנת ואיטית ואינה מאפשרת ממשק סדיר על מערכות רפואה אזרחיות. אין מערכת זימון תורים, ישנו קושי בקבלת תיעוד בדיקות דימות- חיילים נאלצו לעשות בדיקות חוזרות, בהעדר כלי עבודה ראויים תמשך הפגיעה במטופלים. (עמ' 113)

דוגמא: חיילת קיבלה אבחנה סופית לפשר כאבי בטן שחשה רק כעבור שנה (עמ' 204)
אמה של חיילת הלינה על מענה רפואי לקוי שניתן לביתה שהתלוננה על כאבי בטן בחודש מרץ בשנת 2015 ומאז בדקו אותה עשרות פעמים גורמי רפואה שונים עד לקבלת אבחנה סופית בעניינה בינואר, שנת 2016.

דוגמאות לאי מימוש אחריות מפקדים לבריאות חייליהם:

(עמ' 119) חיילת קבלה על מפקדיה שלא הפנו אותה לקבלת מענה רפואי לאחר שהתלוננה במשך שבוע על ירידה בשמיעה ותחושת שיתוק בפנים. לא רק שהמפקדים לא הפנו אותה לרופא, הם אילצו אותה להשתתף במטווחי ירי.

(עמ' 120) באחד המקרים הגיב מפקד לנוכח התלונות ואמר לחיילים שהם בכיינים. החיילים העידו כי העדיפו לסבול ולא לקבל מענה רפואי בשל חשש מהתוצאות.

תנאי תברואה לא הולמים בבסיסי הכליאה של צה"ל (עמ' 263)- הימצאות חרקים, מחסור בחומרי ניקוי, תאורה שנשארת דלוקה 24 שעות ביממה ומפריע לכלואים לישון.

נתונים נוספים העולים מדו"ח נציב קבילות החיילים לשנת 2016:

 • 6,758 קבילות הוגשו במהלך 2016, עלייה של 6% ביחס לשנת 2015 (387 קבילות יותר)
 • 58% מהקבילות שטופלו נמצאו מוצדקות
 • 37% מהקבילות הם בנושא יחס מפקד-פקוד
 • פי 10 יותר קבילות בתחום המשטר והמשמעת במחנה הוגשו ב-2016 (525 לעומת 51 קבילות ב-2015). רובם בנושאי פקודת גידול הזקנים.
 • הטיפול ב-88% מכלל הקבילות הסתיים בפרק זמן של עד שלושה חודשים
 • רוב הקבילות (3,595) הינם של חיילים בשירות חובה.
 • 22,570 פניות במוקד הטלפון של הנציבות, בנוסף לקבילות

התפלגות הקבילות- (עמ' 157)

 • 4,241 קבילות היו בנושא יחסי מפקד-פקוד
 • 1,807 קבילות היו בנוגע למיועדים לשירות ביטחון
 • 1,401 קבילות בנושאי הרפואה השונים
 • 690 קבילות הוגשו בנושאי התשלומים
 • 430 קבילות בנושאי שיבוץ ומגבלות שיבוץ
 • 36 קבילות הוגשו בנושאי דת
 • 16 קבילות בנושאים מגדריים

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "דוח" נציב קבילות החיילים לשנת 2016 הוצג לרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט. צה"ל מייחס חשיבות רבה במתן אפשרות למשרתי צה"ל לפנות לנציב לכל בדיקה מתוך ראייה של חשיבות הטיפול במשרתים בחובה, קבע, ומילואים.
נדגיש כי דו"ח הנציב מסכם תמונה רחבה של שנת 2016 ובמסגרתו מוצגים גם נושאים שכבר טופלו במסגרת ההחלטות שקיבל צה"ל במהלך השנה החולפת.

במסגרת התכנית הרב-שנתית "גדעון" המתאימה את צה"ל למציאות המשתנה ולאתגרי העתיד, התבצעו ועודם מתבצעים צעדי התייעלות נרחבים הכוללים שינויים ארגוניים וצמצום בהיקף כוח האדם בצה"ל, בדגש על היקף משרתי הקבע – 39,000 משרתים בשנת 2016, ירידה של כ- 3,500 משרתים, בתקופה קצרה ובהיקף שאינו דומה לאף ארגון אחר. תכנון ומימוש התוכנית נעשים תוך ראייה עתידית והתחשבות בהשפעת השינויים הארגוניים על הפרט ומתן מענה עבורם. הנציב מייחס את מספר הקבילות לשינויים הרבים אותם עובר צה"ל בימים אלו והשפעתם על הפרט, תנאי שירותו וזכויותיו.

הנציב הדגיש בדוח את ההבנה הקיימת בקרב מפקדי צה"ל לחשיבות הבדיקה הביקורתית מתוך רצון משותף ואמיתי להוביל לשיפור מתמיד ופתרון בעיות. כמו כן, ציין הנציב כי זיהה בקרב מפקדי צה"ל רצון להשתפר ולתת מענה לסוגיות שעלו בדוח וזאת כבר במהלך השנה, טרם פרסומו.

לצד פעילותו הברוכה של נציב קבילות החיילים, אלוף (מיל') יצחק בריק ויחידתו, פועלים בצה"ל כל העת מנגנוני בקרה וביקורת פנימיים נוספים שמטרתם שיפור ההתנהלות במגוון רחב של נושאים. צה"ל מכבד ומעריך כל בדיקה וביקורת המבוצעים ותורמים לשיפור הארגון. מחויבים ללמוד את תכניה ביסודיות ובמקצועיות, להפיק את הלקחים המתבקשים ולתקן את הדרוש תיקון. בהתאם להחלטת הרמטכ"ל, מוביל סגן הרמטכ"ל, אלוף אביב כוכבי, הליך סדור להעמקת הבדיקה וטיפול בפערים שהועלו בדו"ח.

התייחסות פרטנית לממצאי הדוח לפי נושאים:

משרתי הקבע הראשוני:
לאחרונה, כחלק מהתוכנית הרב שנתית "גדעון" והרצון להשאיר את המתאימים והאיכותיים בשירות קבע, נחתם הסכם משותף בין צה"ל ומשרד הביטחון לבין משרד האוצר לשיפור שכר הקבע הראשוני. ההסכם כולל תוספות שכר ומענקים אשר מביאים לשינוי מהותי בשכר הנגדים והקצינים הצעירים. מדובר במהלך היסטורי לחיזוק משרתי הקבע הצעירים אשר נעשה מתוך הכרה בייחודיות שירות הקבע ובצורך במתן שכר הוגן למשרתים בצה"ל. זהו צעד שמצטרף לשורת צעדים נוספים שנועדו להביא לשימור משרתי הקבע האיכותיים בצה"ל.

בנוגע לטענות בדבר חוסר אמון בקרב אנשי הקבע הצעירים, נציין כי מודל הקבע החדש מאפשר קידום וחיזוק של משרתי הקבע כולל תוכניות העצמה, השכלה ותהליכי קידום מהירים יותר שייעודם להשאיר בשירות קבע את המתאימים והאיכותיים ביותר.
באשר לטענות הנוגעות לפיטורי משרתי הקבע במסגרת תר"ש גדעון, נציין כי מודל הקבע החדש נובע מתוך חשיבה לאומית ותרומה לצה"ל ולחברה הישראלית כאחד. משרתי הקבע המסיימים את שירותם, מקבלים התראה של כשנה טרם שחרורם, בהתאם לפקודות, ועוברים תהליך הכנה לשחרור הכולל כנסים, סדנאות ומתן כלים.
הנגדים בצה"ל:

בצה"ל נעשים מאמצים רבים על מנת להביא לשיפור בתנאי הנגדים. במסגרת זאת, גובשה תוכנית ייעודית הכוללת עליה משמעותית בשכר (מ- 5,500 ₪ ל- 7,550 ₪), תנאי שירות משופרים, תמריצים ייחודיים, הוספת תקני קבע ראשוני ועוד.

תומכי הלחימה ביחידות מערך השדה בצה"ל:
בנוגע לטענות בדבר איוש חסר ועומס משימות, נציין כי השינוי שבוצע בניהול השכר החל מינואר 2017 מאפשר למפקדים גמישות בתפעול המשימות תוך הפניית משאבים לתקנון כוח אדם נוסף להתמודדות עם העומס, בדגש על תומכי הלחימה ביחידות השטח. זאת לצד שורת מהלכים שבוצעו בהחלטה מטכלית לחיזוק תומכי הלחימה בחלק מיחידות השדה ובמחסני החרום.

מחסני החירום ומערך האחזקה:
צה"ל מוביל בימים אלו, במסגרת תר"ש גדעון, תכנית מהפכנית לטיפול במחסני החירום ובמערך האחזקה. גם הנציב התרשם כי התכנית המובלת בזרוע היבשה ובאגף הטכנלוגיה והלוגסטיקה תוביל לשיפור משמעותי במערך האחזקה וביחידות מחסני החרום אך מדובר בתהליך רב שנתי.

הגדודים המעורבים במערך הגנת הגבולות והאיסוף הקרבי:
במסגרת תר"ש גדעון הוחלט על הקמת מערך הגנת הגבולות בזרוע היבשה אשר צפוי להביא לשינוי ארוך טווח במענה המקצועי והתשתיתי שניתן למערך. כחלק מצורך מבצעי הוקמו בשנה האחרונה שני גדודים מעורבים נוספים המצטרפים לשני גדודים קיימים. בהתאם לגידול בסדר הכוחות מיושמת שורה של התאמות המבוצעות בימים אלו.

בימים אלו מוקם בסיס אימונים ייעודי למערך הגבולות במחנה רמון ומבוצעות התאמות בהכשרת הקצונה של הגדודים שתועבר לבית הספר להגנת הגבולות בסיירים.

במהלך השנה האחרונה תוכננה ומומשה עבודת מטה רחבה בשילוב גורמי הרפואה, ההכשרה, הכושר הקרבי, התזונה, כוח-אדם וגורמים מהפיקוד הבכיר בזרוע היבשה. במסגרת עבודת המטה הוקמה הכשרה אחודה לגדודים המעורבים, נבנה סרגל מאמצים מותאם ליכולות הפיזיולוגיות של נשים תוך שמירה על דרישות התפקיד, תוגבר המענה הרפואי עם רפואת מומחים ופיזיותרפיה, שופרה מעטפת התזונה, נקבע ליווי תזונאי צמוד לגדודים המעורבים ונעשתה התאמה של הציוד הקרבי לנשים – כל זאת תוך שמירה על הרף המבצעי הנדרש מאותם הלוחמים והלוחמות מתוקף תפקידם וללא השוואה ללוחמים בגדודי החי"ר. בעקבות כך כבר היום ניתן לראות שיפור באחוז הפציעה וירידה בנשר על רקע רפואי.

באשר לטענות בדבר מוטיבציה נמוכה בקרב הלוחמות נציין כי במהלך חמש השנים האחרונות צה"ל הכפיל פי חמישהאת מספר הבנות המשובצות לתפקידי לחימה, וזאת נוכח המוטיבציה הגבוהה בקרב נשים לשרת כלוחמות לצד צורך מבצעי. חשוב להדגיש כי נשים, בניגוד לגברים, משובצות לתפקידי לחימה רק במידה והביעו רצונן לכך. בנוסף, השנה אף נפתחה מכינה ללוחמות המיועדות להשתבץ בגדודים המעורבים ובמהלכה מתבצע תיאום ציפיות לגבי ההכשרה בגדודים ופעילותם המבצעית בשגרה ובחירום.
באשר לטענות לגבי מפקדים המגיעים לגדודים המעורבים ואינם מרוצים משיבוצם, נציין כי ככלל השאיפה היא שמפקדים יצמחו מתוך היחידות אך מדובר בתהליך הדרגתי שדורש זמן. בשנים האחרונות התווספו לקורסי הפיקודי בגדודים תכנים המותאמים לאתגרי הפיקוד בגדוד מעורב. מקרים פרטניים בהם מפקדים אינם מצליחים לממש את יכולותיהם נבחנים ומטופלים בהתאם על ידי מפקדי המערך.

סוגיות בפיקוד ובמנהיגות:
בצה"ל מצופה מכל מפקד בכל דרגה ובכל תפקיד לשמש דוגמה ומופת, הן בהיבט המקצועי והן בטיפול בפרט. כל חריגה מתוחקרת, נבדקת ומטופלת במלוא הרצינות. באשר לסוגיה העוסקת בגילויי גזענות, צה"ל רואה בחומרה רבה כל התנהלות המשקפת גזענות ומגיב באופן נחרץ לכל אירוע מסוג זה. נציין כי בשנתיים האחרונות צה"ל פועל רבות לשילוב יוצאי אתיופיה בצה"ל וכחלק מכך, נסגרו בשנה האחרונה כלל המסגרות המבדלות בצה"ל והוטמעו תכנית העוסקים בערך יסוד כבוד האדם בהכשרות הפיקוד בצה"ל והיחידות השונות.

קיצור שירות החובה לגברים:
ההחלטה על קיצור שירות הגברים בצה"ל מיושמת בצה"ל תוך מימוש שורה של צעדים בהם שינוי במבנה ארגוני של יחידות, קיצור הכשרות, התאמה בשיבוץ חיילים וכו'. מדובר בתהליך רב-שנתי הנבחן באופן רציף בידי הגורמים הרלוונטיים. להבנת גורמי התכנון וכוח האדם בצה"ל שורת ההחלטות שהחלו לממשם בחודשים אלו תאפשר את מימוש ההחלטה שכבר התקבלה בדבר קיצור שירות של 4 חודשים לגברים.

שינויים בצה"ל הפוגעים לכאורה בזכויות החיילים ובתנאי שירותם:
באשר לטענות הנוגעות לפקודות ההופעה והמשמעת הנהוגות בצה"ל (הכוללות התייחסות לנראות החיילים והחיילות ועוסקות גם בזקנים) נציין כי הפקודה נכנסה לתוקף לאחר שנידונה מספר פעמים בבג"ץ ואושרה בצה"ל. הן הבקשות והן הערעורים נבחנים באופן פרטני ונשקלים לעומקם. הפקודה וההנחיות בנושא הזקנים הופצו והובהרו לכלל הקצינים העוסקים בנושא. כל מקרה בו יש חריגה ומובא לידיעת מפקדים מטופל באופן מיידי כך גם במקרים שהוצגו בדוח.
באשר לטענות הנוגעות למערך הרפואה, צה"ל משקיע רבות על מנת להעניק טיפול רפואי ראוי למשרתיו ובימים אלו אף מתבצעת עבודת מטה לשיפור וייעול המענה הניתן ברפואת השגרה בצה"ל, לרבות שיפור מערכות הרפואה הדיגיטליות והנגשתן. כמו כן, על מנת לצמצם את זמני ההמתנה הארוכים נעשו מספר צעדים, ביניהם שינוי במערכת זימון תורים באופן עצמאי ואיוש המוקדים הטלפוניים בכ-110% מהתקינה הקיימת.
מערך בריאות הנפש אמון על טיפול בכלל חיילי צה"ל,בשגרה ובחירום. לכל קב"ן מספר מפגשים – המותאם לאופי היחידה והרכבה – שהוא מחויב לקיים במהלך החודש. זמן ההמתנה לקב"ן ביחידות ההכשרה אינו עולה על שבועיים ובמקרים פרטניים מתגבר קב"ן נוסף.

באשר לטענות הנוגעות לתנאי תברואה לא הולמים בבסיסי הכליאה של צה"ל נציין כי בשני בסיסי הכליאה הצבאיים (כלא 4 וכלא 6) מבוצע ניקיון והדברה בהתאם לצורך. בבסיסי הכליאה מתקיימות ביקורות פתע תקופתיות אשר בסופן כלל הליקויים שהתגלו מועברים לידיעת המפקדים – ומטופלות.

סיכום:
ממצאי הדו"ח מהווים עוד כלי בידי צה"ל על מנת לחדד נושאים אשר זקוקים למתן תשומת לב מיוחדת, לטיפול ולעיסוק בקרב המפקדים כלפי פקודיהם. כלל הנושאים הובאו גם לידיעת הפיקוד הבכיר במטרה לייעל ולשפר את הטיפול במשרתי צה"ל בחובה, בקבע ובמילואים.