יצרנים ישראלים יוכלו להשתתף במכרז לרכישת מדים לשוטרים - 0404
+
יצרנים ישראלים יוכלו להשתתף במכרז לרכישת מדים לשוטרים דוברות המשטרה

יצרנים ישראלים יוכלו להשתתף במכרז לרכישת מדים לשוטרים

משטרת ישראל מעדכנת את תנאי המכרז לרכישת מדים לשוטרים באופן שמאפשר ליצרנים ישראלים להשתתף במכרז

בהמשך לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת ובה עלתה בקשתו של יו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל ונוספים, לשנות את תנאי המכרז, כך שגם יצרנים ישראלים יוכלו להתמודד, הוקפא המכרז לפני כשבוע וחצי, במטרה לבחון בשנית את תנאיו.

בבחינה מחודשת, הוגדרו תנאי הסף באופן המאפשר ליצרנים ישראלים להתמודד, זאת באופן שמקיים את תכליתו של המכרז, שנועד להבטיח רכש של מדים איכותיים, המותאמים לעבודת הסיירים בשטח.

בהתאם לזאת, הוחלט ע"י ועדת המכרזים של משטרת ישראל, לעדכן את תנאי מכרז מספר 37/2017 לאספקת מדי סייר מוצר מדף, ולהאריך את מועד הגשת ההצעות, לרבות הדוגמאות ל- 60 ימים, וזאת במטרה לאפשר זמן התארגנות מספק לכלל המציעים הפוטנציאליים.