יצרנים ישראלים יוכלו להשתתף במכרז לרכישת מדים לשוטרים - 0404
יצרנים ישראלים יוכלו להשתתף במכרז לרכישת מדים לשוטרים דוברות המשטרה

יצרנים ישראלים יוכלו להשתתף במכרז לרכישת מדים לשוטרים

משטרת ישראל מעדכנת את תנאי המכרז לרכישת מדים לשוטרים באופן שמאפשר ליצרנים ישראלים להשתתף במכרז

בהמשך לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת ובה עלתה בקשתו של יו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל ונוספים, לשנות את תנאי המכרז, כך שגם יצרנים ישראלים יוכלו להתמודד, הוקפא המכרז לפני כשבוע וחצי, במטרה לבחון בשנית את תנאיו.

בבחינה מחודשת, הוגדרו תנאי הסף באופן המאפשר ליצרנים ישראלים להתמודד, זאת באופן שמקיים את תכליתו של המכרז, שנועד להבטיח רכש של מדים איכותיים, המותאמים לעבודת הסיירים בשטח.

בהתאם לזאת, הוחלט ע"י ועדת המכרזים של משטרת ישראל, לעדכן את תנאי מכרז מספר 37/2017 לאספקת מדי סייר מוצר מדף, ולהאריך את מועד הגשת ההצעות, לרבות הדוגמאות ל- 60 ימים, וזאת במטרה לאפשר זמן התארגנות מספק לכלל המציעים הפוטנציאליים.