נסגרה מסעדה של ערבי מראס אל עין שפעלה בשטח גן לאומי ללא היתר - במקום אותר אקדח - 0404
+
נסגרה מסעדה של ערבי מראס אל עין שפעלה בשטח גן לאומי ללא היתר – במקום אותר אקדח דוברות המשטרה

נסגרה מסעדה של ערבי מראס אל עין שפעלה בשטח גן לאומי ללא היתר – במקום אותר אקדח

כוחותינו בצעו פעילות אכיפה משולבת בגן לאומי נחל צלמון כנגד מסעדת "מצפה הנחל" שהופעלה במקום על ידי תושב ראס אל עין, ללא היתרים וללא רישיון עסק בשטחו של הגן הלאומי.

הפעילות התקיימה בהובלת משטרת ישראל ובשיתוף גופי אכיפה נוספים: רשות מקרקעי ישראל, הועדה לתכנון ובנייה משגב,מס הכנסה, משרד הבריאות, רשות הטבע והגנים,חברת חשמל, הסיירת הירוקה ,רשות המים ובליווי המחלקה האזרחית בפרקליטות חיפה.

המקום הופעל במשך מספר שנים למרות הליכים משפטיים שנוהלו כנגד בעל המקום לרבות הריסה שבוצעה בשנת 2014 ואזהרות שניתנו לבעל המקום.

במסגרת הפעילות נתפס קראוון ששימש כמטבח להפעלת המסעדה, פורק אוהל אירוח ששימש כמסעדה ונתפס ציוד רב ששימש להפעלת המקום וללא כל היתר ובנוסף בוצע לבעל המקום שימוע וניתן צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים. בחיפוש שבוצע במקום נתפס אקדח אותו מחזיק הנ"ל ללא רישיון.

דוברות המשטרה

דוברות המשטרה

דוברות המשטרה

דוברות המשטרה

בימים הקרובים יגובש כנגד בעל המקום כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון וכן בקשה לצו סגירת העסק. כמו כן גופי האכיפה הנוספים יגישו אף הם כתבי אישום בתחומי אחריותם.

פעילות אכיפה משולבת הינה כלי אפקטיבי בלחימה בתופעות פשיעה ובתופעות נוספות לצד ההליך הפלילי. שילוב הזרועות בין כלל גופי האכיפה מבוצע בהובלת משטרת ישראל ומהווה נדבך נוסף בחיזוק אמון הציבור ובביסוס שלטון החוק.