לוחמינו ממשמר הגבול מירושלים בירת עם הנצח: ״נשמור עליה כל חיינו" - 0404
+
לוחמינו ממשמר הגבול מירושלים בירת עם הנצח: ״נשמור עליה כל חיינו"

לוחמינו ממשמר הגבול מירושלים בירת עם הנצח: ״נשמור עליה כל חיינו"

לוחמינו ממשמר הגבול מירושלים בירת עם הנצח: ״נשמור עליה כל חיינו – דורות חלמו להגיע לשערייך ואנחנו זוכים לשמור על ירושלים הקדושה״.