רווח של 316 מיליון ש'''ח: חברת החשמל מפרסמת דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2017‬ - 0404
+
רווח של 316 מיליון ש"'ח: חברת החשמל מפרסמת דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2017‬ 0404

רווח של 316 מיליון ש"'ח: חברת החשמל מפרסמת דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2017‬

 

דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (יום שלישי, 23.5.17) את הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2017. מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את הרבעון ברווח של 316 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 615 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2016. הרווח הנקי לתקופה המקבילה אשתקד בנטרול אירועים חד-פעמיים הסתכם בכ-45 מיליון ש"ח.

בתקופת הדוח חל גידול של 8% במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע בעיקרו מגידול של כ-7% בצריכת החשמל.

כתוצאה מהגידול בצריכת החשמל ומשינוי תמהיל הייצור הנובע מההגבלה בשימוש בפחם, הגדילה החברה את ייצור החשמל בגז. בעלות צריכת הגז בתקופת הדוח חל גידול של -250 מיליון ש"ח , המהווים כ-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לסך של כ-1.2 מיליארד ש"ח. כמו כן חל גידול של 51 מיליון ש"ח בצריכת הסולר, שנבע מתנאי מזג אוויר קיצוניים שהיו ברבעון הראשון. בסוף שנת 2016 ביצעה החברה מהלך פרישת עובדים, וכתוצאה ממנו כבר ברבעון הראשון של 2017 חל קיטון בעלויות השכר בסך של כ-50 מיליון ₪, המהווים קיטון של כ-4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בסוף חודש מארס הופעלה לראשונה הארובה הרביעית בתחנת הכוח 'אורות רבין', תוך הפעלת מערכת הסולקנים (ה-fgd) ביחידה 5. הקמת הסולקנים התבצעה במסגרת פרויקט לאומי סביבתי שמטרתו הפחתת פליטות של תחמוצת חנקן וגופרית דו-חמצנית, הנוצרות בעת ייצור חשמל באמצעות פחם, ובהתאם לחוק אוויר נקי .

אלוף במיל. יפתח רון טל , יו"ר דירקטוריון חברת החשמל : "מדיניות הדירקטוריון לפעול בנחישות להתייעלות בחברה יושמה גם ברבעון שהסתיים, וזאת לצד המשך ניהול אחראי ושמרני השומר על היציבות הפיננסית. בהמשך שנת 2017 החברה תמשיך בתהליך של שינויים ארגוניים והתייעלות בחטיבות השונות בחברה. מעל הכל,יציבותה של חברת החשמל וחוסנה הפיננסי לאורך זמן הוא אינטרס כלכלי לאומי, שיושג רק באמצעות הסדרה כוללת של המשק".   

עוד הוסיף יו"ר החברה: "רווחי החברה מוחזרים ללקוח באמצעות התייעלות, פיתוח תשתיות והשקעה במשק החשמל, וזאת לצד פיתוח כלים לקידום משק האנרגיה בכללותו, תוך הקפדה על שמירת מדדי איכות הסביבה".

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "גם ברבעון הראשון של השנה הנוכחית ביצעה חברת החשמל מהלכים להתאמת תכניות העבודה לאסטרטגיית החברה לטווח הקצר והארוך. המשך ההיערכות המקיפה לפיתוח והתאמת תשתיות לשינויים במשק, מבטיח את אמינות האספקה, המשך הפיתוח הטכנולוגי, ויתר צעדי הקדמה המוטמעים בשירות ללקוחות ונדרשים מחברת החשמל במשק האנרגיה המתחדש של ישראל".

רווחי החברה בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו ממספר אירועים חד- פעמיים, שהעיקרים שבהם היו: פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, אשר בהתאם להוראותיו קטנה המחויבות האקטוארית של החברה וייצרה רווח בסך של כ- 350 מיליון ש"ח (258 מיליון ש"ח נטו לאחר מס). בתחילת שנת 2016 אושר החוק לתיקון פקודת מס-הכנסה, אשר קבע כי שיעור מס החברות יופחת ל-25% (במקום 26.5%). שינוי זה הביא לשיפור ברווחי החברה בסך של כ-332 מיליון ש"ח. להכנסות אלו לא היו השפעות תזרימיות.